Bij de standaard bouwvooranalyse geven we advies voor drie teelten in de komende jaren.

Beschrijving

Jaarlijks analyseren onze laboranten duizenden stalen uit de akkerbouw, groenteteelt en biologische teelt.

Bij een bouwvooranalyse analyseren we standaard de elementen pH, %C, P, K, Ca, Mg, Na en S. In ons bekalkingsadvies houden we rekening met het koolstofgehalte en de teeltrotatie. Voor de overige macro-elementen (P, K, Mg en Na) formuleren we een bemestingsadvies voor drie teelten volgens de balansmethode.

Kostprijs

gratis
De analyse heeft een vaste prijs. Het bijhorende advies is gratis.


Voorwaarden

De grondanalyse moet uitgevoerd zijn in het labo van Inagro.

Hoe aanvragen?

Wil je bemestingsadvies op maat? Bezorg ons dan een grondstaal voor bouwvooranalyse en vul daarbij het inlichtingenformulier in.

Land- en tuinbouwers of particulieren nemen contact op met Veronique Berteloot via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: