Bij een profielanalyse van stikstof geven we advies volgens de balansmethode, voor akkerbouw, groenteteelt als biologische teelt.

Beschrijving

Jaarlijks analyseren onze laboranten duizenden stalen uit de akkerbouw, groenteteelt en biologische teelt.

Bij een profielanalyse stellen we het stikstofbemestingsadvies op volgens de balansmethode. Daarbij houden we rekening met jouw teelt, cultivar en productiewijze. In ons advies streven we naar optimale opbrengst en kwaliteit met minimale N-verliezen.

Kostprijs

gratis
De analyse heeft een vaste prijs. Het bijhorende advies is gratis.

Voorwaarden

De grondanalyse moet uitgevoerd zijn in het labo van Inagro.

Hoe aanvragen?

Wil je een stikstofanalyse laten uitvoeren? Bezorg ons dan een grondstaal voor stikstofanalyse en vul daarbij het inlichtingenformulier in.


Land- en tuinbouwers of particulieren nemen contact op met Veronique Berteloot via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: