Telers kunnen een beroep doen op een expert van de dienst eetbare paddenstoelen voor teelttechnisch advies, diagnostiek, gewasbeschermingsadviezen, opleiding van plukpersoneel, kostprijsberekening en metingen met betrekking tot de klimaatsturing van de teeltruimte. Tijdens een plaatsbezoek kan de expert zich informeren over jouw bedrijf. Ook voor administratieve ondersteuning voor private lastenboeken en wettelijke verplichtingen kan je bij ons terecht.

Beschrijving

De betaalde voorlichting champignonteelt is een ruime dienstverlening en omvat:
 • teelttechnisch advies over diverse onderwerpen, zoals vullen compost en dekaarde, watergifte, afkoelen, knopvorming, knopuitgroei, pluk, vluchtverloop en doodstomen;
 • bezoeken ter plaatse;
 • lucht- en temperatuurmetingen in geklimatiseerde teeltruimten;
 • diagnostiek van pathogene bacterie- en schimmelinfecties;
 • hygiënemetingen compost, lucht en materialen;
 • kostprijsberekening aan de hand van een softwareprogramma met mogelijkheid tot verschillende simulaties;
 • monstername dekaarde, champost, champignons of gietwater;
 • opleiding plukpersoneel met cursus van oogstmedewerker;
 • mogelijkheid tot advies als onafhankelijke derde (leveranciers, afnemers, overheid en beleid);
 • administratieve ondersteuning bij vergunningen, MAP, lastenboeken, autocontrole en IPM;
 • nieuwsbrief “Champignonberichten” en toegang tot alle artikels die in "Champignonberichten" verschenen.

Deze bedrijfsbegeleiding is ook mogelijk voor biologische telers.

Kostprijs

offerte op maat


Er is GMO-tussenkomst voor leden van telersverenigingen die betaalde voorlichting opgenomen hebben in hun operationeel programma.

Voorwaarden

Deze dienstverlening is enkel voor Belgische telers.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Patrick Lannoy via 051 27 32 64, 0497 51 09 85 of patrick.lannoy@inagro.be.


Links

Gekoppelde thema's & sectoren: