Oesterzwamtelers kunnen een beroep doen op een expert van de dienst eetbare paddenstoelen voor onder meer teelttechnisch advies, diagnostiek, gewasbeschermingsadviezen en kostprijsberekening. Ook voor administratieve ondersteuning voor private lastenboeken en wettelijke verplichtingen kan je bij ons terecht. Via een eventueel plaatsbezoek kunnen we ook metingen uitvoeren met betrekking tot de klimaatsturing van de teeltruimte.

Beschrijving

De betaalde voorlichting oesterzwamteelt is een ruime dienstverlening en omvat:
  • teelttechnisch advies in brede zin;
  • bezoeken ter plaatse;
  • lucht- en temperatuurmetingen in geklimatiseerde teeltruimten;
  • diagnostiek van pathogene bacterie- en/of schimmelinfecties;
  • kostprijsberekening aan de hand van een softwareprogramma met mogelijkheid tot verschillende simulaties;
  • monstername oesterzwammen of gietwater;
  • nieuwsbrief “Champignonberichten” en toegang tot alle artikels die eerder verschenen in "Champignonberichten".

We bieden deze bedrijfsbegeleiding ook aan voor biologische telers.

Kostprijs

offerte op maat


Er is GMO-tussenkomst voor leden van telersverenigingen die betaalde voorlichting opgenomen hebben in hun operationeel programma.

Voorwaarden

Deze bedrijfsbegeleiding is enkel voor Belgische telers.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Patrick Lannoy via patrick.lannoy@inagro.be, 051 27 32 64 of 0497 51 09 85.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: