Op vraag van de teler volgen we de verschillende fasen van de witloofteelt op. Voor de wortelteelt betekent dat een intensieve opvolging van een of meerdere percelen per bedrijf. Tijdens de bewaring controleren we de temperatuur van de wortels. De begeleiding van de forcerie gebeurt op vraag van de teler (3 bezoeken/jaar).

Beschrijving

De betaalde voorlichting witloof omvat onder andere 
  • Advies bij perceelskeuze, bemesting en rassenkeuze
  • Onkruidbestrijding in na-opkomst
  • Opvolging van de groei van de witloofwortelen per perceel
  • Waarnemingsvelden voor ziekten en plaagbestrijding
  • Meten van de temperatuur van de witloofwortelen tijdens de bewaring
  • Controle en ijking van EC- en pH-meters
  • Teeltbegeleiding bij de forcerie van witloof
  • Bemestingsadvies voedingsoplossing
  • Bedrijfstechnische ondersteuning bij de bouw en inrichting van het witloofbedrijf
  • Bezoeken op vraag bij problemenKostprijs

offerte op maat


GMO subsidieerbaar

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Claude Vanderschelden via 051 27 32 92 of claude.vanderschelden@inagro.be.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: