Stootblauw of rooibeschadiging bij aardappelen kan aanleiding geven tot aanzienlijke kwaliteitsverliezen en in het slechtste geval zelfs tot afkeuring van een partij aardappelen. Laat jouw aardappelen tijdig onderzoeken.

Beschrijving

Voor deze analyse hebben we 50 gewassen aardappelen nodig per staal (sortering 50-60 mm).

  • Om de blauwgevoeligheid te bepalen, bewaren we de aardappelen eerst enkele dagen bij 8 °C. Daarna worden ze maximaal belast door ze 1 minuut te schudden in een bak met harde bodem. Vervolgens stellen we de aardappelen een drietal dagen bloot aan een hogere temperatuur om blauw te laten ontwikkelen. Daarna schillen we de knollen oppervlakkig en gaan we bij elke aardappel individueel na hoeveel procent van het oppervlak blauw is. De resultaten zijn een maat voor de gevoeligheid van de knollen voor blauw bij maximale belasting.

  • Om de rooibeschadiging na te gaan, schillen we de knollen oppervlakkig. We beoordelen elke aardappel op de aanwezige rooibeschadiging (blauw, kwetsuren). Die resultaten zijn een maat voor de opgelopen schade tijdens het verhandelen (rooien, inschuren, verhandelen).

Kostprijs

vaste prijs
Rooibeschadiging
  • 7,50 euro voor leden PCA
  • 10 euro voor niet-leden PCA

  • Blauwgevoeligheid
12,50 euro voor leden PCA
15 euro voor niet-leden PCA

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Kristof Werbrouck via 051 27 32 00 of kristof.werbrouck@inagro.be.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: