De bodemanalyse in het kader van GLB is een analyse op de matrix grond, waarbij het labo van Inagro het koolstofgehalte en de zuurtegraad analyseert.

Beschrijving

Landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun willen ontvangen, moeten sinds 1 januari 2005 bepaalde beheereisen naleven op vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van de planten en volksgezondheid. Daarnaast moeten ze hun landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie houden. Volgens de Randvoorwaarden GLB moet de landbouwer de zuurtegraad (pH) en het koolstofgehalte (C %) laten bepalen van een aantal percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig na datum van staalname.

Kostprijs

vaste prijs
Bij een groot aantal stalen kunnen we een offerte op maat maken.

Voorwaarden


Hoe aanvragen?

Neem contact op met Veronique Berteloot via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be.

Vergeet niet het inlichtingenformulier in te vullen aan het onthaal van het labo.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: