Determinatie van ziekteverwekkende organismen, plagen en abiotische afwijkingen

Beschrijving

Via visuele waarnemingen, isolaties en microscopische methoden wordt gezocht naar de veroorzaker van bepaalde ziekten, plagen en afwijkingen. De determinatie gebeurt tot op genusniveau. Verdere determinatie tot op soortniveau kan gebeuren op afroep van de opdrachtgever.

Kostprijs

offerte op maatVoorwaarden

Bedoeld voor de professionele paddenstoelenteler of composteerder

Hoe aanvragen?

Met diagnostiekformulier op te vragen bij:
Nancy Pyck
051 27 32  68
0492 73 54 08

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: