Voor al uw vragen omtrent het voorkomen van schade aan gewassen en teelten, efficiënte afweermiddelen, bejaging, bestrijding, wetgeving, formulieren, … met betrekking tot verschillende wildsoorten kan u bij Inagro terecht.

Beschrijving

Inagro geeft u telefonisch of elektronisch advies omtrent al uw vragen met betrekking tot de wildschadeproblematiek. Indien dit nodig blijkt, komen we ook gratis bij u langs. U kan bij ons terecht voor vragen over zomerganzen, houtduiven, hazen, konijnen, spreeuwen, kauwen, kraaien, everzwijnen, reeën, … Inagro test daarnaast ook continu nieuwe afweermiddelen uit, zowel voorgeschreven volgens de Code Goede Praktijk Wildschade, alsook innovatieve technieken (geurmiddelen, laser, …) en evalueert de efficiëntie hiervan. We hebben ook tal van interessante brochures, formulieren of fiches die u gratis kan opvragen of downloaden via onze website.  

Kostprijs

gratis

De keuze voor een plaatsbezoek wordt door Inagro bepaald.


Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Kim De Bus (algemeen) 051 27 33 82, kim.debus@inagro.be; Sabien Pollet (openluchtgroenten) 051 27 33 04, sabien.pollet@inagro.be

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: