Door verkenning van de bedrijfssituatie wordt nagegaan of een bedrijf voldoende redenen heeft om af te wijken van de wettelijk opgelegde normen voor opslagcapaciteit van spuiwater.

Beschrijving

De Belgische wetgeving legt op dat elk bedrijf met teelt op groeimedium onder permanente overkapping moet beschikken over voldoende opslagcapaciteit om de spuistroom gedurende de winterperiode (sept tot en met februari) te kunnen opslaan. Hiertoe zijn normen opgesteld. De wet voorziet echter in de mogelijkheid om af te wijken van deze normen. Telers die menen om één of andere reden (bedrijfseigen kenmerken, afwijkende meettechniek, enz.) te kunnen volstaan met een lagere dan de wettelijk vereiste opslagcapaciteit, dienen dit te laten bevestigen door een “erkende derde”. Ook Inagro is als dusdanig erkend. 

Kostprijs

vaste prijs

 Prijs wordt bepaald in samenspraak met de andere praktijkcentra in Vlaanderen.


Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Telefonisch en per mail:

Peter Bleyaert
T 051 27 32 79

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: