Analyse van plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) in de bodem. De monsters worden ingedeeld in 4 klassen.

Beschrijving

Met deze analyse kan je een aanvraag doen bij de Mestbank om in een andere fosfaatklasse (en dus andere bemestingsnorm) ingedeeld te worden.

Kostprijs

vaste prijs

Je telersvereniging betaalt in sommige gevallen deze kost volledig terug.. Neem rechtstreeks contact op met hen voor meer info.

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Meer info? Neem contact op met Veronique Berteloot - T 051 27 33 30
Formulier te vinden aan het onthaal van het labo.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: