Gedurende het groeiseizoen worden op geregelde tijdstippen Hopberichten verstuurd met info rond aanwezige ziekten en plagen. Op het einde van het groeiseizoen wordt de plukrijpheid opgevolgd.

Beschrijving

In de loop van het seizoen worden op geregelde tijdstippen Hopberichten verstuurd naar de hoptelers. Deze hopberichten bevatten verschillende teelttechnische info:

waarnemingen en waarschuwingen aanwezigheid bladluizen
waarschuwingen voor aantasting door hopplaag
waarnemingen en waarschuwingen aanwezigheid rode spin
opvolging plukrijpheid op basis van geregelde staalname op verschillende hoppercelen (vanaf half augustus) en bepalingen van het alfazuurgehalte

Kostprijs

gratis

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Wenst u deze berichten te ontvangen? Laat het ons weten via e-mail of telefoon

Lies Willaert
T 051 27 32 40

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: