Teelt- en compostbedrijven kunnen beroep doen op een expert van de dienst eetbare paddenstoelen om lucht, ruimten, machines en materialen te laten monitoren op het vlak van hygiëne. Met andere woorden, monitoren van de aanwezigheid van mogelijke concurrentiële of parasitaire flora in de lucht en op materialen maakt deel uit van deze dienst.

Beschrijving

Hygiënemeting lucht:
Via een specifieke samplingmethodiek wordt lucht in de gewenste ruimtes aangezogen. Vervolgens groeien eventueel aanwezige kiemen verder uit op een voedingsbodem en worden deze gedetermineerd.
Hygiënemeting materiaal en machines:
Via contactplaten (petriplaatjes met bol gegoten, vast medium) worden de eventueel aanwezige kiemen overgebracht van een machine/materiaal op deze voedingsmedia. Dergelijke monitoring wordt aangewend om de degelijkheid van reiniging/ontsmetting van machines of materialen te beoordelen.

Kostprijs

offerte op maat
Gratis voor leden betaalde voorlichting champignonteelt (maximum 4 x/jaar)

Voorwaarden

Enkel voor leden betaalde voorlichting champignons en Belgische compostbedrijven

Hoe aanvragen?

Neem contact op met 
Heide Vandekerckhove
T 051 27 32 61

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: