Kenniscoöperaties zijn kleine groepjes varkenshouders met een gelijkaardige bedrijfsvoering, die een aantal keer per jaar samenkomen. Bij elke bijeenkomst wordt een ander technisch thema besproken en vergeleken binnen de groep.

Beschrijving

Een goede kennis van de bedrijfseigen technische en economische cijfers is essentieel voor continue verbetering van de varkensbedrijven. Om de West-Vlaamse varkenshouders technisch en praktisch te ondersteunen, heeft Inagro kenniscoöperaties opgestart. 
Dit zijn kleine groepjes varkenshouders met een gelijkaardige bedrijfsvoering, die een aantal keer per jaar samenkomen. Bij elke bijeenkomst wordt een ander technisch thema besproken en vergeleken binnen de groep. Optioneel wordt er ook een externe kijk en toelichting op het thema gegeven door een expert. 
Het uitwisselen van cijfers en kennis tussen de deelnemers is de sterkte van de kenniscoöperatie. De deelnemers plannen de bijeenkomsten zelf naar inhoud en data. Inagro ondersteunt de organisatie van de kenniscoöperaties.

Voorwaarden voor deelname:
  • Bereidheid om bedrijfscijfers en behaalde resultaten te delen en te bediscussiëren met een kleine groep collega’s. Wij garanderen een voldoende spreiding van de deelnemende bedrijven over de provincie
  • Actieve deelname aan de bijeenkomsten
  • Beschikken over actuele technische cijfers van het bedrijf
Vanaf zeven deelnemers met gelijkaardige bedrijfsvoering wordt een kenniscoöperatie gestart            

Kostprijs

gratisVoorwaarden


Hoe aanvragen?

Bezorg ons uw contact- en bedrijfsgegevens

Stephanie Jonckheere
T 051 27 33 63
info.varkenshouderij@inagro.be                                                                                                                                       

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: