De koolzaadberichten brengen info omtrent ondermeer gewasstand, bemesting, ziekten en plagen.

Beschrijving

Gedurende het teeltseizoen verschijnen er een aantal koolzaadberichten met actuele info. In functie van het tijdstip in het seizoen kunnen volgende onderwerpen aan bod komen: gewasstand, bemesting, ziekten, plagen en opbrengstresultaten.

Kostprijs

gratis

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

U kan de koolzaadberichten aanvragen bij:

Alain Vandaele
T 051 27 32 45

of 

Anne-Sophie Vandevoorde
T 051 27 33 98

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: