Een overzicht van alle erkende gewasbeschermingsmiddelen in granen is opgesteld door het LCG en wordt periodiek geactualiseerd.

Beschrijving

In deze lijsten wordt een opsplitsing gemaakt tussen herbiciden, fungiciden, insecticiden en groeiregulatoren en dit voor de verschillende graangewassen (wintertarwe, wintergerst, triticale, rogge, spelt ...). 
Per gewasbeschermingsmiddel wordt samen met het erkenningsnummer weergegeven welke actieve stof(fen) het product bevat, tegen welke plaag het erkend is, wat de toegelaten dosis is, hoeveel behandelingen maximaal met dit product mogen worden uitgevoerd, wat de eventuele wachttijd is, in welk gewasstadium het product mag worden toegediend, wat de formulering is van het product en tot slot ook welke de eventueel te nemen driftreducerende maatregelen zijn. 
In deze lijsten komen eveneens aan bod: zaaizaadontsmettingsmiddelen, slakkenbestrijdingsmiddelen, lijst opgebruiktermijnen, antischuimmiddelen en middelen erkend voor de behandeling van lege opslaglokalen en voor opgeslagen granen
LCG-leden kunnen deze lijsten digitaal raadplegen op de website van het LCG aan de hand van een paswoord. Daarnaast wordt met de LCG-Graanberichten het voor dat tijdstip relevante deel van deze gewasbeschermingslijsten meegestuurd. 

Kostprijs

gratis

Voorwaarden

Deze dienst is voorbehouden voor leden van het Landbouwcentrum Granen. 

Hoe aanvragen?

Door u lid te maken van het Landbouwcentrum Granen, ontvangt u een persoonlijke login en wachtwoord waarmee u onder andere de lijsten van de erkende gewasbeschermingsmiddelen in granen kunt raadplegen. 
Daarnaast wordt met de LCG-Graanberichten het voor dat tijdstip relevante deel van deze gewasbeschermingslijsten meegestuurd. 

Daniël Wittouck

T 051 27 32 41

E daniel.wittouck@inagro.be


Lies Willaert

T 051 27 32 40

E lies.willaert@inagro.be

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: