Het Landbouw Centrum Granen (LCG) is een onafhankelijk voorlichtingscentrum ten dienste van de graanteler. Gebaseerd op praktijkgerichte proefveldwerking over gans Vlaanderen worden op geregelde tijdstippen graanberichten met actuele info verzonden.

Beschrijving

Op geregelde tijdstippen verschijnen de Graanberichten vanuit het LandbouwCentrum Granen. Hierin komt actuele info omtrent rassen, bemesting, gewasbescherming en teelttechniek aan bod. Onder het luik gewasbescherming staan we onder andere bij de insecten- en ziektedruk. De verschillende partners van LCG, waaronder de dienst Akkerbouw van Inagro voeren waarnemingen uit, verspreid over heel Vlaanderen. De Graanberichten zijn bijgevolg nuttig voor alle akkerbouwers in Vlaanderen.

Extra voordelen
  • Persoonlijke login tot de LCG-website (o.a. toegang tot de jaarlijkse publicatie Granen)
  • Toegang tot de LCG-lijsten erkende gewasbeschermingsmiddelen in granen
  • Persoonlijke uitnodiging op de proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen 
  • LCG Service (waarschuwingsmodellen, analyses op bakkwaliteit en Fusarium mycotoxinen)

Kostprijs

vaste prijs
De bijdrage is verschillend naargelang je de LCG-Graanberichten per e-mail of per post wil ontvangen. Bovendien hebben bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfslidmaatschap aan te gaan. Meer info over het lidmaatschap vind je op de website van LCG.

Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van het LCG-bedrijfslidmaatschap, geldt het gewone LCG-ledentarief.

Voorwaarden

Lidmaatschap van het LandbouwCentrum Granen Vlaanderen

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: