De MIRLET-app maakt het mogelijk om de irrigatienood in uw perceel vanop afstand op te volgen. Via een sensormodule in uw gewas worden de nodige klimaatgegevens geregistreerd, waarmee een model wordt gevoed. De output die je als teler te zien krijgt is de hoeveelheid vocht dat dagelijks verdampte en dus idealiter terug aangevuld dient te worden. Deze applicatie kan u helpen bij het bepalen van uw irrigatiestrategie.

Beschrijving

Het model ter bepaling van de evapotranspiratie in kropsla werd op punt gesteld in het VLAIO-project REDUNG (2013-2017). Daar diende het voornamelijk om uitspoeling van nutriënten naar de diepere grondlagen te vermijden. De validatie van het model gebeurde jaarrond op de deelnemende proefcentra Inagro, PCG en PSKW, maar ook op een tiental praktijkbedrijven. Voor kropsla staat de toepassing op punt. Voor alternatieve bladgewassen en selder worden de berekeningen nog gevalideerd. Via de webapplicatie die beschikbaar is gesteld op het LandbouwApplicatiePlatform (LAP) kunnen telers de irrigatiestatus van hun teelten opvolgen. De enige actie die telers dienen te ondernemen is het registreren van hun irrigatiebeurten. Enkel zo kan het model aangeven of ze voor of achter liggen op schema. Wanneer ze via hun persoonlijk profiel inloggen krijgen ze enerzijds de hoeveelheid water te zien die het vorige etmaal verdampte uit het gewas en anderzijds de hoeveelheid water dat ze op dat moment al meer of minder hebben gegeven dan wat effectief werd verdampt. De applicatie heeft een louter adviserende rol. Het dient om telers te helpen beslissen hoe frequent en hoe veel water ze best doseren, willen ze hun watergebruik optimaliseren.

Kostprijs

gratis
Tijdens de loop van het MIRLET DEMO-project 01/04/2019 - 31/03/2021 wordt de benodigde sensormodule gratis aangeboden door de proefstations (Inagro, PCG en PSKW)

Voorwaarden

U dient als teler contact op te nemen met één van de deelnemende proefcentra (Inagro, PCG, PSKW) en hen om toegang te vragen tot de app. Wanneer het proefcentrum een sensormodule ter beschikking heeft, kan u deze op uw bedrijf inzetten en starten met de modelgestuurde irrigatie.

Hoe aanvragen?

Gelieve telefonisch of via mail contact op te nemen met één van onderstaande personen:

Inagro: Simon Craeye, simon.craeye@inagro.be, 051 27 33 01 of 0487 58 27 60
PCG: Jenny Neukermans, jenny@pcgroenteteelt, 09 331 60 92 of 0471 67 77 36
PSKW: Thibault De Moor, thibault.de.moor@proefstation.be, 0494 25 08 52

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: