Op de matrix mest (mestverwerkingsproducten) worden volgende analyses uitgevoerd: droge stof, organische stof, kjeldahl stikstof (voor onbehandelde ruwe mest is de kjeldahl stikstof gelijk aan de totale stikstof), fosfor.

Beschrijving

Een kort pakket is geschikt voor mestverwerkers die de hoeveelheid stikstof en fosfor in de mest moeten aantonen voor de Mestbank. De Mestbank helpt landbouwers hun verplichtingen na te komen en begeleidt hen op weg naar een betere waterkwaliteit en een duurzame landbouw en naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Kostprijs

vaste prijs
bij een groot aantal stalen kan een offerte op maat worden aangevraagd.

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Via formulier, te vinden op de website of aan het onthaal van het labo.
Meer info? Neem contact op met Veronique Berteloot – T 051 27 33 30

labo@inagro.be

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: