Betrouwbare diagnostiek voor het tijdig opsporen van plantenziekten en -plagen staat aan de basis van de teelt van een gezond gewas. Inagro voert diagnostische testen uit voor landbouwers met problemen in hun gewas

Beschrijving

Wanneer je een gewas hebt dat niet goed groeit, afsterft, rot of een ongekend symptoom vertoont, dan kan je een staal nemen en naar Inagro brengen. Wij analyseren dit voor jou en geven je advies over mogelijke oplossingen.

Enkele tips voor een het aanleveren van een goed staal

 • Neem een staal wanneer het ziektebeeld zich nog maar pas begint te ontwikkelen.
 • Wanneer de wortels van een plant afsterven is het vaak ook nuttig om de wortels en een deel grond van rond de wortels binnen te brengen. 
 • Zorg er voor dat het staal representatief is voor het schadebeeld. 
 • Breng ook een staal van niet aangetast materiaal mee.
 • Een ziekte/schadebeeld kan pleksgewijs of over het ganse veld voorkomen. Zorg daarom voor een goede beschrijving van het probleem. 
 • Enkele foto’s nemen van het schadebeeld in het veld kan altijd nuttig zijn. 
 • Bezorg ook altijd informatie omtrent de toegepaste bestrijdingsmiddelen (fungiciden, insecticiden, herbiciden,…) en het toepassingstijdstip. 

Hoe verloopt een goede analyse?

 • Het staal kan binnengebracht worden aan het onthaal van het labo van Inagro ofwel 24/24 in de nachtkluis achtergelaten worden. Vergeet niet om de infofiche erbij te voegen.
 • Inagro zal het staal visueel beoordelen. Deze beoordeling is belangrijk omdat Inagro bepaalde stalen niet kan analyseren (virussen, nematoden en quarantaine organismen). Deze stalen kunnen uiteraard betalend door het ILVO geanalyseerd worden.
 • De stalen worden daarna uitgeplaat door de zieke stukjes op een geschikt voedingsmedium te plaatsen of door het staal te bekijken onder de microscoop. Wanneer nodig kunnen zelf poppen of larven opgekweekt worden tot vliegen om zo te kunnen bepalen wat de schadeverwekker is. Nematoden zullen ook geanalyseerd worden door het ILVO. 
 • Na een week tot 10 dagen kan het resultaat meegedeeld worden aan de teler.
 • Uiteraard wordt anonimiteit gegarandeerd en zal er nooit over individuele stalen gecommuniceerd worden.

Kostprijs

gratis


Voorwaarden

Je bent als klant geregistreerd op de website van Inagro. 
Nog niet geregistreerd? Surf naar http://leden.inagro.be/Register. Wees gerust dit duurt niet lang en levert je alleen maar voordelen op.

Hoe aanvragen?

Breng je staal binnen in het labo van Inagro. Dit kan 24/24 via de nachtkluis. Vergeet het infoformulier niet in te vullen. 
Voor al je vragen omtrent deze dienst kan je terecht bij:

051 27 33 17

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: