Het proefbedrijf biologische landbouw biedt een ideale stageplaats om kennis te maken met de biologische teelt en met het praktijkonderzoek. Vanuit de proefveldwerking kunnen wij ook verschillende onderwerpen voor een eindwerk aanreiken.

Beschrijving

Biologische landbouw wint aan belang en is een voorloper inzake duurzame landbouw. Wie toekomstgericht denkt, komt bijgevolg bij biologische landbouw uit. Het proefbedrijf biologische landbouw biedt studenten uit een landbouwkundige opleiding een ideale stageplaats om kennis te maken met de biologische teelt en met het praktijkonderzoek. De stage wordt steeds begeleid door de bedrijfsleider of een ervaren proefveldmedewerker.
De afdeling biologische landbouw begeleidt jaarlijks ook studenten bij hun eindwerk en heeft hiervoor contacten met verschillende onderwijsinstellingen. Vanuit het eigen onderzoek en de eigen projectwerking kunnen wij verschillende actuele onderwerpen aanreiken. Heeft u zelf een idee en zoekt u hiervoor een onderzoekslocatie en deskundige begeleiding, dan kijken wij graag in hoeverre wij u hierin kunnen helpen. Uw eindwerk wordt begeleid door een ervaren onderzoeker.

Kostprijs

gratisVoorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: