Gemotiveerde studenten zijn welkom bij Inagro voor het uitvoeren van een stage of voor het maken van een eindwerk.

Stage en eindwerken kunnen doorgaan in diverse van onze afdelingen: 

 • tuinbouw open lucht

 • tuinbouw onder afdekking (glasgroenten, eetbare paddenstoelen, witloof en kleinfruit)

 • akkerbouw

 • dierlijke productie

 • biologische productie

 • centrale diensten (IT, communicatie, boekhouding, administratie, infrastructuur)

 • laboratorium

 • landbouw en leefomgeving (heel diverse thema’s)

Wenst u meer te weten over deze afdelingen, neem dan een kijkje op deze website


Interesse om stage bij ons te doen? 

> Stages in ons laboratorium worden uitsluitend via de school aangevraagd.  

> Graag stage in een andere afdeling? Bezorg ons uw motivatie en persoonlijke gegevens via info@inagro.be.

 

Zin om een eindwerk bij ons op te maken ?

> Bezorg ons uw voorstel van onderwerp , uw motivatie en uw persoonlijke gegevens via info@inagro.be.

Enkele tips

 • Vraag stage en eindwerk tijdig aan. 

 • Zodra wij ons akkoord geven, vragen wij om een stageovereenkomst (door student aan te vragen bij de school).

 • Risicoanalyse werkpost wordt door ons opgemaakt.

 • Concrete afspraken worden gemaakt tussen stagair en stagementor.