Inagro volgt de aanwezigheid van witloofmineervlieg gedurende het groeiseizoen op in verschillende regio’s via intense tellingen. Wekelijks wordt door Inagro een waarschuwingsbericht opgesteld dat door de LAVA-veilingen wordt verspreid naar de leden-witlooftelers.

Beschrijving

Op 10 referentiepercelen verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen worden telkens drie gele vangbakken geplaatst. In de periode juli tot half oktober worden wekelijks tellingen van het aantal witloofmineervliegen uitgevoerd. De waargenomen populatiedichtheid wordt vergeleken met een economische schadedrempel en op basis hiervan wordt door Inagro een waarschuwingsbericht opgesteld, eventueel gekoppeld aan een bestrijdingsadvies. Dit gebeurt steeds per regio gelegen rond een referentieperceel of waarnemingsveld.


Kostprijs

gratis


Voorwaarden

Lid zijn van een veiling

Hoe aanvragen?

Contact opnemen met Tania De Marez via tania.demarez@inagro.be of 051/27 32 91

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: