Deze waarschuwingsberichten houden u op de hoogte van de actuele druk van rupsen, koolvlieg, preimineervlieg en andere plagen in de biologische teelt van kool en prei.

Beschrijving

Belangrijke plaaginsecten in de teelt van kool en prei worden opgevolgd op basis van veldwaarnemingen en vangsten met insectenvallen. In de waarschuwingsberichten worden de belangrijkste waarnemingen en evoluties in de plaagdruk meegedeeld. 
Verder wordt info gegeven over:
  • de populatiedynamica van de betreffende plaaginsecten
  • de methodiek en de visuele kenmerken om zelf percelen te scouten op aanwezigheid van plagen
  • het optimaal inzetten van de beschikbare biologische gewasbeschermingsmiddelen
  • mogelijke preventieve beheersmaatregelen
  • de aanwezigheid van natuurlijke vijanden

Kostprijs

gratis


Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Aanmelden via mail 

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: