Je wenst een doorlichting van de mogelijkheden van het gebruik van alternatieve waterbronnen, waterbehandeling, waterhergebruik en/of afvalwaterzuivering op je bedrijf? Je hebt een nota nodig om je vergunningsaanvraag van een grondwaterwinning te motiveren? Het kenniscentrum water van Inagro helpt je graag verder.

Beschrijving

  • Inzet van alternatieve waterbronnen: wat zijn de mogelijkheden met regenwater, (on)diep grondwater, diepdrainagewater en/of oppervlaktewater op mijn bedrijf.
  • Waterbehandeling : voldoet de gekozen waterbron aan de verschillende kwaliteitseisen op mijn bedrijf? Is een behandeling nodig en hoe werkt deze behandeling?
  • Waterhergebruik : kan ik bepaalde waterstromen meerdere keren hergebruiken (bv. preiwaswater).
  • Afvalwaterzuivering : welke principes van afvalwaterzuivering bestaan er? En welk systeem is het meest geschikt om toe te passen op mijn bedrijf?

Moet de (kritische) grondwaterwinning op uw bedrijf vernieuwd worden, dan kan je bij het Kenniscentrum water ook terecht voor de opmaak van een nota die als motivatie bij de vergunningsaanvraag kan toegevoegd worden.

Kostprijs

Onbekend

Dit advies is gratis. Heb je een nota nodig die je vergunningsaanvraag kan motiveren, dan wordt voor de opmaak van deze nota een vergoeding gevraagd van € 200 (+btw). Eventuele wateranalyses zijn altijd betalend.Voorwaarden

We geven bij voorkeur advies per mail en/of telefonisch. Ook een bespreking van je dossier op Inagro (bij voorkeur na afspraak) is mogelijk. Wanneer de voorlichter van het Kenniscentrum water beslist dat een plaatsbezoek een meerwaarde betekent wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Voor het opmaken van een (betalende) waterstudie die kan gebruikt worden voor de onderbouwing van een vergunningsaanvraag voorzien we altijd een plaatsbezoek.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met:

Dominique Huits

T 051 27 33 88

dominique.huits@inagro.be

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: