Analyse op de matrix water waarbij de microbiologische hygiëne indicator E. coli wordt geanalyseerd.

Beschrijving

IKKB staat voor Integraal Ketenkwaliteit Beheersysteem: één systeem doorheen de volledige plantaardige keten. De IKKB-standaard bevat de wettelijke eisen voor voedselveiligheid en traceerbaarheid, alsook extralegale eisen voor productveiligheid, productkwaliteit en milieu. Deze standaard is van toepassing op alle teelten (met uitzondering van sierteelten en niet-eetbare gewassen).

Staalname door een erkend staalnemer is niet verplicht, het staal mag door klant zelf genomen worden.

Er is een GMO (gemeenschappelijke markt-ordening voor groenten en fruit) tussenkomst voor leveranciers van de veiling.

Kostprijs

vaste prijs
bij een groot aantal stalen kan een offerte op maat worden aangevraagd.

Voorwaarden


Hoe aanvragen?

Formulier op te vragen bij
Veronique Berteloot
T 051 27 33 30

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: