Analyses op de matrix water waarbij volgende parameters worden geanalyseerd: Nitraat, nitriet, microbiologische hygiëne indicatoren: totaal kiemgetal 37 °C, coliformen en E. Coli. De staalname is verplicht te gebeuren door een erkend staalnemer van het laboratorium.

Beschrijving

De Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) legt kwaliteitseisen op voor het drinkwater voor melkkoeien. Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf. Als er ander water dan leidingwater wordt gebruikt, legt IKM een tweejaarlijkse analyse op om de waterkwaliteit te bepalen en aan te tonen.

Kostprijs

vaste prijs
bij een groot aantal stalen kan een offerte op maat worden aangevraagd.

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Formulier, te vinden op de website of aan het onthaal van het labo.
Meer info: neem contact op met Veronique Berteloot - T 051 27 33 30

labo@inagro.be

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: