Analyses op de matrix water. Deze analyse omvat een volledige ionenbalans, naast de bacteriële hygiëne indicatoren.

Beschrijving

Deze analyse wordt gevraagd bij de toekenning van grondwatervergunningen. In de milieuvergunning wordt vaak een jaarlijkse analyse opgelegd. Het staal dient genomen te worden door een erkend staalnemer en te worden geanalyseerd in een erkend labo. De te analyseren parameters staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning. Soms worden ook naast chemische parameters ook de bacteriologische gevraagd. Indien hoge gehalten aan bepaalde zouten (sulfaat, fluoride, chloride) of zware metalen (koper, zink, boor, mangaan) worden verwacht, is een analyse volgens het lang pakket altijd aangewezen.

Kostprijs

vaste prijs
bij een groot aantal stalen kan een offerte op maat worden aangevraagd.

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Formulier op te vragen bij
Veronique Berteloot
T 051 27 33 30

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: