Inagro beantwoordt je vragen rond akkerranden. We geven advies over de inzaai en het beheer van onder meer graskruidenmengsels en bloemenranden langs akkerranden op en rond je bedrijf.

Beschrijving

Inagro experimenteert met het beheer van gras(buffer)stroken en evalueert de mogelijke positieve en negatieve effecten op nabijgelegen teelten. Heb je een vraag over de inzaai en het beheer van akkerranden? Dan bieden we advies per telefoon of via e-mail. We hebben ook verschillende interessante brochures of fiches die je gratis kunt opvragen of downloaden via onze website.


Kostprijs

gratis
Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Contacteer Tom Van Nieuwenhove op 051 27 33 92


Links

Gekoppelde thema's & sectoren: