Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 655 items aan uw criteria.
06.10.21 - De slotconferentie van Nutriman samengevat

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners Inagro, UGent, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar officieel op zijn eind. Om de belangrijkste resultaten van het project voor te stellen aan het brede publiek, organiseerden de projectpartners een eindsymposium. Kon je er niet bij zijn, maar ben je wel benieuwd naar de resultaten? Wij vatten ze voor jou samen!

30.09.21 - VLIF betaalt ook jouw hakselhoutdam tot 100% terug

Begin juli stelde minister Crevits de nieuwe steunmaatregelen rond de niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kan je als landbouwer investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Zo wordt de aanleg van een damconstructie om afstromend water ten gevolge van erosie in de herwerkte VLIF-reglementeringen volledig terugbetaald. We helpen je ook om je VLIF-dossier voor niet-productieve investeringen (NPI) in te dienen.  

 
27.09.21 - Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie en nieuwe klankbordgroep

Met het Nitroman-project bezochten we vorig jaar een Detricon stripping-scrubbinginstallatie. Op 14 oktober bezoeken we een Strocon membraanfiltratie-installatie in Boekel (Nederland), gekoppeld aan een nieuwe klankbordgroep. In deze klankbordgroep lichten we de voorlopige resultaten van de veldproeven toe, alsook de rekentool, die we in het project ontwikkelden om de financiële kant van het RENURE-verhaal te belichten.

20.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbingpilootinstallatie op Inagro’s testplatform

HERINNERING: In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite van Inagro als testplatform voor nutriëntenrecuperatienabehandelingen van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbingpilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom op 30 september zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

16.09.21 - Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan!

De nitraatresiducampagne van de mestbank gaat binnenkort van start. Recent stuurde de mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress.

09.09.21 - Onderzaai van gras in maïs als centrale thema op onze stand op de Werktuigendagen - deel 1

In het weekend van 25 en 26 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 639) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. Op de terreinen van de Internationale Werktuigendagen werden verschillende combinaties van zaaitijdstippen en grasvariëteiten aangelegd in maïs. We delen graag onze ervaringen met jullie. Breng zeker een bezoek aan onze stand om dit zelf te bekijken!

09.09.21 - Graslandupdate week 37

In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de actuele grasgroei in week 37.

02.09.21 - Gezocht: landbouwers met mais in gebiedstype 2 of 3

Inagro onderzoekt hoe je groenbedekkers optimaal inzet in (korrel)mais. Heb jij mais groeien in gebiedstype 2 of 3 en wil je een vergelijking maken tussen twee groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken! We bieden gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker. Lees verder om je in te schrijven.  

02.09.21 - Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

02.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

30.08.21 - HERINNERING: Voorstelling van finale resultaten project herwonnen meststoffen

Het project ReNu2Farm verdiepte zich in herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek. Dat doen we op een digitale slotbijeenkomst op 9 september.

30.08.21 - Herinnering: neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar ten einde. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je nog inschrijven voor dit gratis online evenement!

26.08.21 - Graslandupdate week 35

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen in week 35.

20.08.21 - Bemesten in prei doe je in meerdere fracties

Prei is een teelt met een eerder lange groeiduur. De grootste stikstofopname gebeurt in de tweede helft van de teelt, ongeveer acht weken na planten. Een stikstofanalyse met bijhorend bemestingsadvies zes weken na planten laat toe om de gemineraliseerde stikstof uit dierlijke mest, oogstresten en organische stof te meten. Op basis daarvan kan je nauwkeuriger bijbemesten. Zo gaan er geen kostbare meststoffen verloren en is de kans op een te hoog nitraatresidu lager.

20.08.21 - Een vroegere inzaai van vanggewassen leidt tot een hogere N-opname

Nu de vroege aardappelen, granen en sommige groenten het veld verlaten, wordt het hoog tijd om werk te maken van de inzaai van vanggewassen. Een vanggewas is een teelt bedoeld om de reststikstof in het najaar op te vangen en vast te houden, om zo het nitraatgehalte in de bodem te doen dalen en stikstofverliezen te vermijden.

18.08.21 - Ontdek de nieuwe brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting

Via kleinschalige vergisting kunnen landbouwreststromen een bron van energie zijn. Maar naast energie produceert vergisting ook digestaat. Dat kan een waardevol bemestingsproduct zijn. Om eindgebruikers te informeren over de verschillen tussen mest en digestaat publiceerden we samen met Nutricycle Vlaanderen een brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting.

12.08.21 - Graslandupdate week 33

In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de grasgroei in week 33 met de actuele gegevens van onze grasmetingen.

09.08.21 - Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van een bemestingsadvies!

In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering voor groenten. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.

02.08.21 - Voorstelling van finale resultaten van herwonnen meststoffen-project

Het project ReNu2Farm ging over herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek op onze digitale slotbijeenkomst op 9 september.

26.07.21 - Herwonnen meststoffen: nieuwe video's en evenementen!

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest en dit met de veranderende wetgeving van SafeManure die er aan komt in het achterhoofd. Bekijk in dit blogbericht video’s rond de toepassing ervan en blijf op de hoogte van aankomende evenementen.