Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 876 items aan uw criteria.
07.10.21 - Schoffelmachines trekken aandacht op Werktuigendagen

Met de herfst in aantocht wordt het stilaan tijd om vooruit te kijken naar het volgende seizoen. De grote belangstelling voor de demonstraties mechanische onkruidbestrijding op de Werktuigendagen in Oudenaarde eind september benadrukken dat dit thema erg actueel is. Een tiental machines demonstreerden onder begeleiding van Inagro hun kunnen in jonge maïs.

07.10.21 - Graslandupdate week 41

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele grasgroei in week 41.  

 
06.10.21 - Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

06.10.21 - Werken op een melkveebedrijf – deel 2: Organisatie van de dagelijkse taken

Via een reeks video’s zetten we het minder gekende beroep van een werknemer op een melkveebedrijf in de kijker. Flexibiliteit is belangrijk. Denk aan inspelen op de grillen van de natuur, rekening houden met het weer en zich aanpassen aan onverwachte gebeurtenissen. Melkveehouders die opteren om te werken met een vaste werknemer proberen wel om een duidelijk werkschema aan te houden. In deze tweede video vertellen werknemers Pierre, Vincent en Marijn hoe dit bij hen georganiseerd is.

29.09.21 - Werken op een melkveebedrijf – deel 1: Kennismaking met 3 werknemers in de melkveehouderij en hun achtergrond

Via een reeks video’s zetten we het minder gekende beroep van een werknemer op een melkveebedrijf in de kijker. We gingen op bezoek bij Pierre, Vincent en Marijn die met veel passie en plezier melkveehouders bijstaan in hun dagelijkse taken. Hoe zijn ze in het beroep gerold? En hadden ze al ervaring in de landbouw? In een eerste video focussen we op de achtergrond van de werknemers.

27.09.21 - Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie en nieuwe klankbordgroep

Met het Nitroman-project bezochten we vorig jaar een Detricon stripping-scrubbinginstallatie. Op 14 oktober bezoeken we een Strocon membraanfiltratie-installatie in Boekel (Nederland), gekoppeld aan een nieuwe klankbordgroep. In deze klankbordgroep lichten we de voorlopige resultaten van de veldproeven toe, alsook de rekentool, die we in het project ontwikkelden om de financiële kant van het RENURE-verhaal te belichten.

23.09.21 - Graslandupdate week 39

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van de grasmetingen in week 39.

20.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbingpilootinstallatie op Inagro’s testplatform

HERINNERING: In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite van Inagro als testplatform voor nutriëntenrecuperatienabehandelingen van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbingpilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom op 30 september zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

16.09.21 - Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan!

De nitraatresiducampagne van de mestbank gaat binnenkort van start. Recent stuurde de mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress.

16.09.21 - Studiedag Franse melkveehouders rond kuilkwaliteit

Op vrijdag 10 september kwamen een twintigtal Franse melkveehouders langs bij Inagro in het kader van een samenwerking voortgevloeid uit het Interreg-project PROTECOW. De groep melkveehouders werkt naar een gemeenschappelijk doel, namelijk het 100-100-100-principe. Dat staat voor een melkproductie van 100 hectoliter per koe per jaar, een voederkost lager dan 100 euro per 1.000 liter melk en niet meer dan 100 gram krachtvoer per liter melk. Bijproducten worden niet bij dit krachtvoer gerekend. Het thema van deze studiedag was de kuilkwaliteit.

16.09.21 - Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Er zijn veel melkveehouders met nood aan extra helpende handen, en toch is het beroep van werknemer op een melkveebedrijf minder gekend. Ter promotie maakten we een filmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Via deze weg willen we werkzoekenden warm maken om in de melkveehouderij te werken.  

16.09.21 - Nieuwe groeicurves voor jongvee!

Om de groei van jongvee te beoordelen, vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn gebaseerd op gegevens van meer dan twintig jaar geleden. Het melkvee is intussen stevig geëvolueerd. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!

13.09.21 - Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

09.09.21 - Graslandupdate week 37

In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de actuele grasgroei in week 37.

02.09.21 - Gezocht: landbouwers met mais in gebiedstype 2 of 3

Inagro onderzoekt hoe je groenbedekkers optimaal inzet in (korrel)mais. Heb jij mais groeien in gebiedstype 2 of 3 en wil je een vergelijking maken tussen twee groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken! We bieden gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker. Lees verder om je in te schrijven.  

02.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

02.09.21 - Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

01.09.21 - Vertaal de arbeidsbehoefte op je melkveebedrijf in een concrete vacature

Verschillende melkveehouders geven aan dat ze extra helpende handen zoeken, hetzij voor enkele uren per week, hetzij voor een half- of voltijdse job. Slechts enkele vragen worden effectief vertaald in een vacature. Nochtans merken we uit overleg met verschillende organisaties dat zij vaak het kengetal "aantal vacatures in de melkveehouderij" gebruiken. Hoe minder vragen vertaald worden in vacatures, hoe minder stappen er gezet worden om potentiële werknemers te vinden en om bijvoorbeeld nieuwe tewerkstellingsvormen te creëren. Via dit nieuwsbericht leren we je een vacature uit te schrijven. Help jij ons mee de arbeidsbehoefte in kaart te brengen?

30.08.21 - Herinnering: neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar ten einde. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je nog inschrijven voor dit gratis online evenement!

30.08.21 - Nieuwe groeicurves voor jongvee!

Om de groei van jongvee te beoordelen vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn echter gebaseerd op gegevens van meer dan 20 jaar geleden. Het melkvee is in tussentijd echter stevig geëvolueerd. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!