Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 677 items aan uw criteria.
06.10.21 - Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

27.09.21 - Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie en nieuwe klankbordgroep

Met het Nitroman-project bezochten we vorig jaar een Detricon stripping-scrubbinginstallatie. Op 14 oktober bezoeken we een Strocon membraanfiltratie-installatie in Boekel (Nederland), gekoppeld aan een nieuwe klankbordgroep. In deze klankbordgroep lichten we de voorlopige resultaten van de veldproeven toe, alsook de rekentool, die we in het project ontwikkelden om de financiële kant van het RENURE-verhaal te belichten.

23.09.21 - Vergeet de verplichte bioveiligheidsaudit op jouw varkensbedrijf niet aan te vragen bij je dierenarts

Heb jij de bioveiligheidsaudit op jouw bedrijf al laten uitvoeren? Sinds 1 juni 2021 is elk varkensbedrijf verplicht om de bedrijfsdierenarts een bioveiligheidsaudit te laten uitvoeren. Als je de audit nog niet liet uitvoeren, contacteer dan snel je bedrijfsdierenarts om de audit in te plannen. Vraag je je af wat de audit precies inhoudt of hoe je je erop kan voorbereiden? Lees dan snel verder.

20.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbingpilootinstallatie op Inagro’s testplatform

HERINNERING: In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite van Inagro als testplatform voor nutriëntenrecuperatienabehandelingen van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbingpilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom op 30 september zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

16.09.21 - Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan!

De nitraatresiducampagne van de mestbank gaat binnenkort van start. Recent stuurde de mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress.

13.09.21 - Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

02.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

02.09.21 - Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

30.08.21 - Herinnering: neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar ten einde. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je nog inschrijven voor dit gratis online evenement!

30.08.21 - HERINNERING: Voorstelling van finale resultaten project herwonnen meststoffen

Het project ReNu2Farm verdiepte zich in herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek. Dat doen we op een digitale slotbijeenkomst op 9 september.

18.08.21 - Inschrijven voor aanplantsubsidie agroforestry kan nog tot 17 september!

Agroforestry is het landbouwsysteem waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel. Overweeg je een aanplant van agroforestry? Nog tot en met 17 september 2021 kan je je inschrijven voor de aanplantsubsidie via het e-loket.

11.08.21 - Hoe weet ik of het reinigings- en ontsmettingsproces wel werkt?

De meeste varkenshouders leveren heel wat inspanningen voor de bioveiligheid op hun bedrijf. Denk maar aan de scheiding van de vuile en propere weg, het dragen van andere kledij en schoenen per afdeling, het werken volgens het principe van all-in/all-out… Dit alles helpt de ziektedruk op het bedrijf te verminderen. Ook reinigen en ontsmetten wordt door heel wat varkenshouders toegepast. Wist je dat je eenvoudig kunt evalueren of je proces van reinigen en ontsmetten in je stal wel voldoende werkt? Je kan dat als varkenshouder eenvoudig zelf met behulp van afdrukplaatjes of hygiënogrammen. Bekijk in ons filmpje hoe dat in zijn werk gaat.

02.08.21 - Korte opfrissing over hoe je proeven correct opzet

Als varkenshouder is het interessant om af en toe een proefje uit te voeren. Meten is weten! Voor een proef opgezet wordt, is het van belang dat je vooraf goed nadenkt over de uitvoering van de proef. Welke parameters zouden mijn resultaten kunnen beïnvloeden? Is alles praktisch haalbaar? Heb ik de juiste meettoestellen ter beschikking? Lees snel verder en kom meer te weten. 

 
02.08.21 - Voorstelling van finale resultaten van herwonnen meststoffen-project

Het project ReNu2Farm ging over herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek op onze digitale slotbijeenkomst op 9 september.

28.07.21 - Korte opfrissing over split suckling, beter gekend als het alterneren van biggen

Het aantal levend geboren biggen per partus is door de jaren heen sterk toegenomen waardoor meer biggen met een lager geboortegewicht geboren worden. Split suckling of beter gekend als het alterneren van biggen de eerste levensdagen, is een managementtechniek die ervoor zorgt dat ook de kleinste biggen voldoende biest kunnen opnemen bij hun eigen moeder.

26.07.21 - Herwonnen meststoffen: nieuwe video's en evenementen!

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest en dit met de veranderende wetgeving van SafeManure die er aan komt in het achterhoofd. Bekijk in dit blogbericht video’s rond de toepassing ervan en blijf op de hoogte van aankomende evenementen.

20.07.21 - Korte opfrissing over het opvolgen van de conditie van zeugen

Een goede conditie van de zeugenstapel is van belang als we optimale productie- en financiële resultaten willen bekomen. Bij een afwijkende conditie kunnen heel wat problemen opduiken. Te vette zeugen hebben vaak meer doodgeboren biggen, minder uniforme nesten of een te lage melkproductie. Bij te magere zeugen is er meer kans op kleine, flauwe biggen, gedaalde weerstand van de zeug en tegenvallende prestaties in de volgende cyclus. Hoe je de conditie van je zeugen kan opvolgen kwam aanbod tijdens de “VarkensAcademie gaat digitaal” van 2020. Wij vatten het voor jou nog even samen.

19.07.21 - Neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na 3 jaar op zijn eind. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je vanaf nu registreren voor dit gratis online evenement!

15.07.21 - Varkenshouders uit het demoproject Optimaal speenmanagement delen hun ervaringen over de kraamstal

Het demonstratieproject “Optimaal speenmanagement” is halfweg en loopt vlot. Op 1 juli organiseerden we de eerste studieclub in ’t Fazantenhof (Houthulst). De varkenshouders uit het westelijke deel van het land die meewerken aan het project vertelden hoe zij werken in de kraamstal, en hoe zij ervoor zorgen dat er gezonde biggen gespeend worden. Een leerrijke ervaring!

14.07.21 - Handige protocollen om je drinkwateranalyse te beoordelen

Iedere varkenshoud(st)er streeft naar een goede diergezondheid. Eén van de factoren die daarin een grote rol spelen, is drinkwater. In landbouw worden verschillende waterbronnen gebruikt, zoals hemelwater, boorputwater of leidingwater. Drinkwateranalyses vertellen je meer over de kwaliteit van dat water. Belangrijk is dat je de juiste conclusies trekt uit de analyses.