Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 316 items aan uw criteria.
30.09.21 - Nieuwe projectoproep biedt grote kansen voor gebruik van alternatieve waterbronnen in landbouw

Afgelopen weekend lanceerde het departement Landbouw en Visserij nieuwe projectoproepen. Met de oproep ‘Hergebruik Restwater’ wil de overheid sterk inzetten op het ter beschikking stellen van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouw. Restwater is één van volgende waterbronnen: gezuiverd afvalwater, hemelwater of bemalingswater. Zie je mogelijkheden in jouw regio om met enkele buren water van zo'n alternatieve bronnen op een structurele en duurzame manier ter beschikking te hebben? Neem zeker contact op! Samen maken we een projectvoorstel op!

29.09.21 - Demonstratieproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in glastuinbouw optimaliseren

Recent publiceerde het departement Landbouw en Visserij een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet-productieve investeringssteun). Via die subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur- en klimaatgerelateerde investeringen ondersteund worden. Om de NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die één of meerdere van die NPI’s extra in de verf zetten. Eén van die projecten is het demonstratieproject GlaWInO: Glastuinbouw WaterInfiltratie en -Opslag, een project dat ingaat op de optimalisatie van wateropslag en waterinfiltratie op glastuinbouwbedrijven.

26.08.21 - Enquête over prioritair watergebruik voor de landbouw

Eerder dit jaar maakte de Vlaamse overheid een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik op. Dat kader moet helpen om de meest efficiënte beslissingen te nemen tijdens extreem droge periodes met dreigende waterschaarste. Daarvoor wil de overheid verschillende maatregelen wetenschappelijk onderbouwen en kwantificeren om zo de negatieve gevolgen van een tekort aan water te beperken. Om er correcter mee om te gaan en een beter zicht te hebben op de concrete impact van waterschaarste op de Vlaamse land- en tuinbouw, is jouw input noodzakelijk! Zo voert Universiteit Gent een enquête uit om extra informatie te verzamelen. Vul nu de enquête in en help om de negatieve gevolgen van droogte op de landbouw te bepalen.

24.08.21 - Inspiratiereeks Wat met water?

Provincie West-Vlaanderen organiseert binnenkort met een interessante inspiratiereeks met infosessies over water gelinkt aan het veranderende klimaat. De thema’s die daarin aan bod komen zijn ‘Water en landbouw’, ‘Waterbeschikbaarheid’ en ‘Zuiver water en nieuwe technologieën’. Interesse? Lees verder en schrijf je in!

14.07.21 - Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 4

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 4 gaan we dieper in op proeven met gezuiverd afvalwater, druppelirrigatie en organische mulch. We lichten ook de MIRLET-app toe voor irrigatiemanagement in grondgebonden bladgewassen.

13.07.21 - Nieuw project LemnaPro wil eendenkrooskweek opschalen in Vlaanderen

De bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard zetten de beschikbare grondstoffen onder druk. Landbouw neemt vandaag al ongeveer 50% van het beschikbare areaal in beslag. En met de huidige groei wordt verwacht dat er tegen 2050 50% meer eiwitten geproduceerd moeten worden om de bevolking te voorzien in haar noden. Het is echter onmogelijk om de limieten van de aarde blijvend onder druk te zetten. Eiwitalternatieven zijn daarom noodzakelijk!

07.07.21 - Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 3

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 3 gaan Dries Mergaert en Tim De Cuypere in op de samenwerkingen rond gemeenschappelijke, alternatieve waterbronnen.

06.07.21 - Minister Crevits bracht bezoek aan Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro

Deze week, op maandag 5 juli, verwelkomden we Hilde Crevits, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, op ons Proefbedrijf Biologische Landbouw. Ze bracht er goed nieuws over en voor de land- en tuinbouwsector. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

01.07.21 - Geslaagde bezoekavond aan het demoplatform mechanische onkruidbestrijding

Op 30 juni mochten we een 30-tal telers, loonwerkers en adviseurs ontvangen voor het demoplatform vollegrondsgroenten en witloof. De bezoekers bezochten het platform mechanische onkruidbestrijding en maakten kennis met de proeven rond precisielandbouw, irrigatie en insectenmonitoring. Daarnaast konden ze kennismaken met loonwerkers die mechanische onkruidbestrijding aanbieden in diverse teelten.

30.06.21 - Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 2

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 2 licht Dries Mergaert toe hoe je je private watervoorraad kunt vergroten.

23.06.21 - Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 1

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 1 kadert Dominique Huits de werking van de provinciale droogtecommissie.

17.06.21 - Wervelende slotshow industrie – water – boer gemist? Grijp je herkansing!

Hoe kan je gezuiverd afvalwater van de industrie gebruiken in de landbouw? Daar werd in het project F2AGRI zowel in Vlaanderen als in Nederland werk van gemaakt. In een wervelend slotevent werden de resultaten vorige woensdag voorgesteld. Uitzending gemist? Herbekijk ze nu!

09.06.21 - MIRLET-gebruikers aan het woord

Afgelopen 2,5 jaar werkten Inagro, PSKW en PCG verder samen aan de MIRLET-app die telers van bladgewassen onder beschutting helpt bij hun irrigatie. In het MIRLET demo-project hebben we de beslissingsondersteunende tool gevalideerd in tal van alternatieve bladgewassen op de proefcentra. Ook gingen 24 telers met de tool aan de slag op hun bedrijf. Enkelen getuigen daarover op beeld en delen zo graag hun ervaringen met collega's. Laat je inspireren!

02.06.21 - Watervoorziening voor irrigatie, een zorg voor menig akkerbouwer en groenteteler

Sinds de zomer van 2017 worden we in West-Vlaanderen geconfronteerd met langere periodes van droogte. Dat resulteert iedere zomer in beperkingen in het gebruik van oppervlaktewater voor irrigatie. Eigen watervoorziening en zuinig omgaan met het beschikbare water zijn dan ook actueel. Om je verder op weg te helpen, worden er halfweg juni twee webinars georganiseerd.

20.05.21 - Water+Land+Schap zoekt ideeën voor duurzaam en slim waterbeheer in landbouwgebied

Deze week lanceerde Water+Land+Schap een tweede oproep. Die kadert in de Vlaamse Blue Deal, die strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. De oproep biedt ondersteuning aan een innovatief of gebiedsgericht waterproject in een landbouwcontext. Heb je ideeën om meer water beschikbaar te hebben rond jouw landbouwbedrijf of te werken aan een duurzamer watersysteem in jouw omgeving? En kan je dat uitwerken samen met enkele buren? Misschien is deze oproep dan wel iets voor jou!

18.05.21 - Denitrificatieplatform op velden van Inagro: resultaten eerste drainageseizoen

Ondanks inspanningen van de ganse land- en tuinbouwsector om te bemesten volgens het 4J-principe blijft het risico bestaan dat te hoge concentraties aan stikstof en fosfor uit drainagewater in het oppervlaktewater terechtkomen. Filtersystemen die stikstof wegfilteren uit het drainagewater kunnen een deel van de oplossing vormen. Het afgelopen drainageseizoen volgden we twee filtersystemen op.

12.05.21 - Wil je graag meer water beschikbaar hebben op jouw bedrijf? Bekijk de nieuwe oproep Proeftuinen Droogte

Sinds kort is er een nieuwe oproep van Proeftuinen Droogte: Proeftuinen Droogte 3.0. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid de waterschaarste in Vlaanderen verminderen. De focus ligt op efficiënte waterbesparingen en slim circulair watergebruik. Het zwaartepunt van deze oproepen ligt op innovatieve samenwerkingsverbanden waarbij minstens drie bedrijven samenwerken om extra water ter beschikking te stellen of efficiënt te (her)gebruiken. Ook voor land- en tuinbouwbedrijven liggen hier zeker kansen. Zie je mogelijkheden om samen met enkele naburige bedrijven extra water beschikbaar te hebben? Laat dit dan zeker weten. We willen meteen met jou aan de slag om op korte tijd een project uit te werken!

12.04.21 - Waarnemingscentrum voor overstromingen: last van wateroverlast?

Het Interreg-project LYSE maakt grensoverschrijdend werk van een geïntegreerd beheer van het risico op overstroming. Er wordt samengewerkt in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië om acties uit te voeren die de overstromingsdreiging in risicogebieden verkleinen. In het kader daarvan werd een waarnemingscentrum voor wateroverlast opgericht. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input te verzamelen. Iedereen kan daarbij helpen!

07.04.21 - Extra waterbuffer voor landbouwer en maatschappij

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 
25.03.21 - WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen irrigeren met regen- en grondwater niet meer vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelen de partners in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 de online viewer WaterRadar. Die tool integreert  watervraag en -aanbod en bevordert zo duurzaam en circulair watergebruik.