Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 83 items aan uw criteria.
26.08.21 - Zeven smartfarmingambassadeurs aan de slag

Dit voorjaar gingen drie pilootbedrijven aan de slag in het project Smartfarming op het menu. Ondertussen zijn vier nieuwe collega-landbouwers gestart met dit avontuur. Ondersteund door Hogeschool VIVES en Inagro passen ze commercieel beschikbare smartfarmingtechnieken toe. Ze gebruiken een bodemscan als basis, gevolgd door een variabele toepassing. Tot slot brengen ze de eventuele variatie in gewasstand op het perceel in beeld via sensoren of satellietbeelden.

11.08.21 - Inagro's eerste ervaring met een autonome veldrobot

Heel wat sectoren in de land- en tuinbouw zijn sterk afhankelijk van (seizoens)arbeid. Die arbeid invullen vormt naar beschikbaarheid en kostprijs een steeds grotere uitdaging. Sterk evoluerende digitalisatie en automatisatie kunnen een oplossing bieden. Zo wint mechanische onkruidbestrijding meer en meer aan belang nu het gebruik van chemische middelen vaker onder druk staat. Deze repetitieve taak verlichten door veldrobots in te zetten, is een uitdaging. Inagro wil graag ervaring opdoen om telers gericht te kunnen adviseren. Op de biohoeve legden we daarom dit jaar enkele teelten aan met de mogelijkheid om te schoffelen met de Dino-robot van het merk Naïo Technologies.

23.06.21 - Monitoringstool op basis van satellietbeelden zal vlasteelt ondersteunen en verduurzamen

Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een toekomstgerichte monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. Dat gebeurt op vraag van de sector, die de (reis)tijd van vlassers voor gewasopvolging op de wijdverspreide percelen opnieuw beheersbaar wil maken.

09.06.21 - MIRLET-gebruikers aan het woord

Afgelopen 2,5 jaar werkten Inagro, PSKW en PCG verder samen aan de MIRLET-app die telers van bladgewassen onder beschutting helpt bij hun irrigatie. In het MIRLET demo-project hebben we de beslissingsondersteunende tool gevalideerd in tal van alternatieve bladgewassen op de proefcentra. Ook gingen 24 telers met de tool aan de slag op hun bedrijf. Enkelen getuigen daarover op beeld en delen zo graag hun ervaringen met collega's. Laat je inspireren!

19.05.21 - Nieuwe agrorobot is bijna klaar voor veldproeven

In een vorig bericht las je dat we gestart zijn met de constructie van een multi-inzetbare agrorobot en bijhorende werktuigen. Ondertussen zijn alle individuele onderdelen afgewerkt en gemonteerd. We maakten een filmpje van de assemblage in het atelier van ILVO Agrifood Technology. Binnenkort komt de robot naar Inagro voor de eerste testen op het veld.

19.05.21 - Plaatsspecifiek bekalken op basis van een pH-kaart

Beredeneerder en gerichter inzetten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds belangrijker in een precisielandbouwcontext. Binnen het Vlaio project ‘WikiLeeks’ werken we daarom het concept van een plaatsspecifieke bemestingsstrategie concreet uit voor de preiteelt. Hiervoor baseren we ons op technologie en machines die op vandaag reeds succesvol worden gebruikt voor analoge toepassingen, zoals het variabel bekalken met behulp van een pH-kaart van de bodem.

11.05.21 - Smartfarmingpilootbedrijven gaan van start

Vorige maand startten drie enthousiaste landbouwers als smartfarmingpilootbedrijven. Ondersteund door Hogeschool VIVES en Inagro passen ze drie commercieel beschikbare smartfarmingtechnieken toe doorheen de volledige teelt. Ze voeren een bodemscan uit als basis, gevolgd door een variabele toepassing en tot slot brengen ze de variatie in beeld via sensoren of satellietbeelden. In dit nieuwsartikel lees je welke technieken de landbouwers in Veurne, Lissewege en Westkapelle gebruikten.

14.04.21 - Nieuws uit de Agrotopia-leerstoel: nieuwe RAYN ledlampen getest bij paprika

Om het effect van belichting met een nieuw type ledlampen (RAYN Growing systems) op paprikaplanten (Capsicum annuum L.) te onderzoeken, werden in het najaar van 2020 twee belichtingsproeven uitgevoerd aan de UGent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, in het masterproefonderzoek van Elise Tardy onder leiding van professoren Kathy Steppe en Jan Pieters (tutor: Simon Lauwers). De planten werden belicht met RAYN toplights, die uitgerust zijn met 13 verschillende, apart controleerbare leds waardoor het spectrum zeer precies kan worden gestuurd. Waterrelaties en groei werden continu gemonitord met plantsensoren.

01.04.21 - Constructie van nieuwe agrorobot gestart

De afgelopen maanden organiseerden we talrijke brainstormsessies met landbouwers en bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Samen dachten we na over het ontwerp van een veelzijdige agrorobot. Het werd meteen duidelijk dat flexibiliteit essentieel is, zowel bij de aansturing, de type bewegingen en functionaliteiten van de agrorobot. Na veel denk- en tekenwerk kunnen we starten met de constructie van de robot en bijhorende werktuigen. In dit nieuwsbericht lees je meer over de technische werking, mét simulatiefilmpje van de rijtechnieken.

01.04.21 - De voordelen van een bodemscan? Ontdek ze in de reportage van Vilt Teevee

Om je gewassen de beste kansen te geven, moet je bodem op chemisch, fysisch én biologisch vlak in orde zijn. Een bodemscan laat zien wat er onder het oppervlak gaande is. De nieuwe reportage van Vilt TeeVee laat zien hoe we samen met Vantage Agrometius een bodemscan uitvoeren bij landbouwer Johan Lavens in Westrozebeke. De scan gaf hem vooral inzichten in het complexe stikstofverhaal. Ook jij kan nog een bodemscan aanvragen.

18.03.21 - Een innovatief projectidee voor jouw landbouwbedrijf? Maak kans op nieuwe VLIF-investeringssteun!

De Vlaamse overheid zet extra in op innovatie in de land- en tuinbouwsector. Heb je een innovatief idee of concept voor de productie, verwerking of afzet van landbouwproducten, dan kan je daarvoor extra steun verkrijgen via een nieuwe VLIF-oproep. Land- en tuinbouwbedrijven die een pioniersrol opnemen door een vernieuwend aspect te willen uitrollen, worden zo extra gemotiveerd en ondersteund.

04.03.21 - Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in gewasbescherming? Doe mee aan onze enquête

Via het Europese project SmartProtect willen we telers helpen om nieuwe IPM-technieken sneller toe te passen. Dat moet zorgen voor een betere beheersing van ziektes en plagen. We maakten een inventarisatie van slimme technieken die al bestaan of binnenkort op de markt komen, speciaal gericht op openlucht- en serregroenten. Nu hebben we jouw inbreng nodig om het gebruik van IPM-technieken in kaart te brengen. Dat kan door onze enquête in te vullen.

04.03.21 - De inwendige ontwikkeling van witloof opvolgen in de forcerie

ChiQon onderzoekt de link tussen de evolutie in pittemperatuur en ongewenste verkleuringen en pitafwijkingen. Die zijn vaak het gevolg van niet optimale forceercondities. Door de pittemperaturen op te volgen, krijgen we een beter zicht op de inwendige ontwikkeling van witloof. Samen met VCBT ontwikkelen we een model dat witlooftelers kan helpen om de lucht- en watertemperaturen in de forcerie te sturen.

03.02.21 - Ben jij klaar voor precisielandbouwtechnieken?

Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen we samen met Hogeschool VIVES haalbare en betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de teler brengen. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven worden ambassadeurs van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken. Een bredere groep landbouwers kan rekenen financiële ondersteuning bij een bodemscan.

27.01.21 - Agrotopia living lab zet in op cocreatie met bedrijven en eindgebruikers

In onze gloednieuwe dakserre Agrotopia hebben we de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia dan ook recent als Living Lab. In de praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen in glas- en stadstuinbouw. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep. In afwachting van de ingebruikname van de serre zijn de eerste cocreatietrajecten al opgestart.

27.01.21 - Wil je gedetailleerd bodemadvies? Vraag een bodemscan aan

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Een bodemscan kan de bodemvariatie van een perceel in kaart brengen. Dankzij het nieuwe project ‘Smartfarming op het menu’ krijgen West-Vlaamse landbouwers financiële ondersteuning bij een bodemscan. Onze adviseurs voorzien ook persoonlijk advies bij de toepassing van precisielandbouwtechieken. Denk aan variabel planten, zaaien en kalk of compost toedienen.

10.12.20 - Gewascontainer op Inagro vormt start onderzoek in gesloten meerlagenteelt

Deze week werd een gloednieuwe container voor gesloten meerlagenteelt op Inagro  geleverd. De omgebouwde scheepvaartcontainer laat toe om in uiterst gecontroleerde klimaatomstandigheden bladgroenten en kruiden te telen met optimale benutting van energie- en ruimtegebruik. Onderzoek moet de meest optimale instellingen bepalen naargelang het type gewas, en streven naar 'zero-fyto' teelt.      

 
03.12.20 - Herbekijk de webinar 'Aan de slag met Smartfarming'

Via het Leader Westhoek project ‘Aan de slag met Smartfarming’ willen we de drempel verlagen voor het gebruik van precisielandbouwtechnieken. Donderdagavond 26 november organiseerden we samen met Vives hogeschool een webinar. Meer dan 400 geïnteresseerden in smartfarming schreven zich in. Verschillende firma’s stelden technieken voor die klaar zijn om in de praktijk in te zetten. Heb je het webinar gemist? Herbekijk dan de video-opnames. In dit bericht vind je ook een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

02.12.20 - Bodemscans in de wijnbouw brengen bodemvariatie en bodemgelaagdheid in kaart.

Begin november werden in Heuvelland en omstreken bodemscans uitgevoerd in verschillende wijngaarden. In totaal werd ruim 40 hectare aan plantages gescand, goed voor 25 percelen verspreid over 9 wijndomeinen.

25.11.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Prei bemesten is niet evident. Door de trage startgroei en een lange teeltcyclus is het niet gemakkelijk om op het juiste moment op de juiste plaats voldoende stikstof beschikbaar te stellen, gecombineerd met een aanvaardbaar nitraatstikstofresidu tijdens de sperperiode. Hoewel er meestal uniform wordt bemest, zien we op percelen vaak een grote variatie in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.