Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 466 items aan uw criteria.
16.09.21 - Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan!

De nitraatresiducampagne van de mestbank gaat binnenkort van start. Recent stuurde de mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress.

20.07.21 - Fiches bundelen resultaten uit ECOPAD-project

In het Interreg-project ECOPAD werkten zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. De eindresultaten werden gebundeld in technische fiches en werden gepresenteerd op het slotseminarie.


08.07.21 - Brochures en posters Witloof en IPM zijn beschikbaar

De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen die met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. In het demoproject Witloof en IPM 2.0 hielpen we telers om die pathogenen te herkennen en te beheersen. De verschillende brochures en posters blijven ook na afloop van het project beschikbaar.

01.07.21 - Geslaagde bezoekavond aan het demoplatform mechanische onkruidbestrijding

Op 30 juni mochten we een 30-tal telers, loonwerkers en adviseurs ontvangen voor het demoplatform vollegrondsgroenten en witloof. De bezoekers bezochten het platform mechanische onkruidbestrijding en maakten kennis met de proeven rond precisielandbouw, irrigatie en insectenmonitoring. Daarnaast konden ze kennismaken met loonwerkers die mechanische onkruidbestrijding aanbieden in diverse teelten.

26.05.21 - De eerste stappen naar de automatisatie van waarnemingen in witloofplagen

Deze week gaat de monitoring van plagen in witloofpercelen voor onze dienstverlening 'waarnemingen en waarschuwingen' terug van start. Die monitoring is geen evidente klus, zo blijkt. De ganse procedure vraagt heel wat tijd en middelen. Automatisering dringt zich dus op! 

19.05.21 - Hou rekening met de wachttijden van je gewasbeschermingsmiddelen

Wist je dat de maximale residulimiet (MRL) wettelijk bepaald is voor alle actieve stoffen? Dat is de hoeveelheid actieve stof die je gewas nog mag bevatten bij de oogst. Naast de dosis van het product, het aantal toepassingen, het tijdstip van toepassing (gewasstadium) en de bufferzone is ook de wachttijd voor de oogst een cruciale factor. Met behulp van de gewasbeschermingsapp kan je snel en eenvoudig alle informatie opzoeken over die wachttijden en de middelen die je kan gebruiken.

04.03.21 - B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer gestoeld op onderzoek en praktijk

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.

04.03.21 - De inwendige ontwikkeling van witloof opvolgen in de forcerie

ChiQon onderzoekt de link tussen de evolutie in pittemperatuur en ongewenste verkleuringen en pitafwijkingen. Die zijn vaak het gevolg van niet optimale forceercondities. Door de pittemperaturen op te volgen, krijgen we een beter zicht op de inwendige ontwikkeling van witloof. Samen met VCBT ontwikkelen we een model dat witlooftelers kan helpen om de lucht- en watertemperaturen in de forcerie te sturen.

25.02.21 - Herinnering: zet jij ook dit jaar de bijen in de bloemetjes?

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Nog tot en met volgende week vrijdag (5 maart) kan je (één van) onze bloemenmengsels bestellen.

18.02.21 - MAP 6 in 2021

Vorige donderdag, 11 februari, volgden ruim 430 deelnemers live onze webinar rond de wijzigingen in MAP 6 in 2021. Veel geïnteresseerden gaven aan niet live te kunnen volgen maar het webinar en de presentatie later te willen bekijken. Deze vind je in dit nieuwsbericht.

17.02.21 - Online inspiratiesessies Week van de Korte Keten 2021. Kom luisteren en doe mee

Van 15 tot 23 mei 2021 vindt voor de vierde keer in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats. Neem deel aan de inspiratiesessies en krijg niet alleen inspiratie maar vooral goesting om samen met ons korte keten in de kijker te zetten.

11.02.21 - Wegwijs in gewasbescherming bij witloof

Wil je meer weten over de toepassing van gewasbescherming in de witloofteelt? In het gewasbeschermingsrooster vind je een overzicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van plagen, ziekten en onkruid tijdens de verschillende teeltfasen van witloof.

21.01.21 - Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.
20.01.21 - Snel uitverkochte witloofteeltkits opgehaald in een drive-in

Op woensdag 13 januari deelden we onze befaamde witloofteeltkits uit. Succesvol als altijd reserveerden scholen ze dit keer in een recordtempo: op één dag tijd was het aanbod volledig uitverkocht. Het uitdeelmoment in Inagro en het Boeverbos organiseerden we als een heuse coronaproof drive-in.

18.01.21 - Bedrijfsintegratie en vergunningen

Je zou denken dat de integratie van je bedrijf pas start na de realisatie van je (ver)bouwplan. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten. De laatste jaren is het belang daarvan nog extra toegenomen. In dit nieuwsbericht geven we je nuttige tips!

12.01.21 - Bijen in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

11.01.21 - Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

06.01.21 - Enquête bodemontsmetting en BCO's
Enkele minuutjes, dat is alles wat we vragen. Door de enquëte in te vullen, geef je ons een beter zicht op het gebruik van bodemontsmettingsmethoden en BCO's in de teelt van bladgewassen en de forcerie van grondwitloof. De informatie zal ons helpen om ons onderzoek en onze voorlichting beter af te stemmen op de praktijk.


23.12.20 - Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. Vanaf 2021 is er een nieuwe kaart van kracht. In dit nieuwsbericht leggen we je uit hoe je kan vinden in welk gebiedstype jouw percelen liggen.

22.12.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.