Inagro voert elk jaar meer dan 400 afzonderlijke proeven uit. Dit zijn rassenproeven, bemestingsproeven, proeven met gewasbescherming,... en nog zoveel meer.

Een  deel van deze onderzoeksresultaten worden jaarlijks gebundeld in een publicatie. Tot voor 2011 gebeurde dit op papier en nu nog enkel digitaal.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties die gratis digitaal ter beschikking zijn. Wenst u de resultaten van vroegere jaren dan kan u best contact opnemen met onthaal@inagro.be of T 051 27 32 00.

Graan

Cichorei

Groenten