Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 23 items aan uw criteria.
12.01.21 - FERM! - editie 2021

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
06.04.20 - Inspiratiegids voor hoevewinkels

De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen daar al op in door hun producten aan te bieden via de korte keten. Korte keten zit in de lift, maar er is nog ruimte om nieuwe trends te integreren in de hoevewinkel. Daarom brachten Vives en Inagro de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgevingen in kaart. De resultaten zijn gebundeld in een publicatie.

02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

06.06.16 - De randenmaaier, samen aan de slag

In het kader van het LEADER-project “De randenmaaier; samen aan de slag” werd recent een aangepaste maaier aangekocht voor het onderhoud van perceelsranden en spuitvrije zones langs waterlopen. De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de agrobeheergroep ‘Beverhoutsveld’ en dit tegen een beperkte kostprijs. Landbouwers uit de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene kunnen beroep doen op deze randenmaaier.

Meer info en hoe je kan inschrijven voor deelname vind je in deze folder.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

07.08.15 - Brochure ganzenwijzer

Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijft. Deze laatste groep, ook wel bekend als de zomerganzen, kunnen belangrijke schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen met opbrengstverlies tot gevolg.

- Update 2015 -

28.04.15 - Inagro Jaarverslag 2014 Samen voor duurzame groei

In een opgefrist en compacter kleedje krijgt u een staalkaart van de ruime werking van Inagro met cijfers, blikvangers uit het onderzoek, in het oog springende projecten en markante activiteiten van 2014.

24.03.15 - Bluuft e bitje van de beke

Wanneer je percelen aan een waterloop palen, komt daar heel wat bij kijken op vlak van erfdienstbaarheid, bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Deze folder zet de wetgeving op een rijtje en zoekt mee naar een oplossing voor goed onderhoud van de meterstrook langs beken.

08.01.15 - Energie uit hout

Verwarmen met hout heeft heel wat voordelen: hout is een schone, goedkope en vaak lokaal aanwezige energiebron. Het bepalen van de waarde (valorisatie) van
lokaal beschikbaar hout voor energieproductie zorgt ook voor behoud en onderhoud van het landschap en ondersteunt op die manier ook de biodiversiteit.

Met deze brochure willen we het gebruik van hout als brandstof stimuleren.

11.12.14 - Gans en Frietje, van in de lucht tot op het bord !

De jacht op ganzen is in Vlaanderen één van de noodzakelijke beheersmaatregelen om de populatie zomerganzen onder controle te houden. Met een nieuwe publicatie ‘Gans en Frietje’, een ganzenreceptenboekje voor de jager en de kok probeert Inagro deze jacht op ganzen te stimuleren. Dit is belangrijk voor landbouw, recreatie en natuur.

09.12.14 - Folder Bescherm je land, maai die rand !

In het kader van dit proefproject kunnen landbouwers in het Oostelijke deel van de ‘groene Gordel Brugge’ zich aanmelden om hun akkerranden gratis te laten maaien.

01.12.14 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2014)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

11.12.13 - Boer en Bij, een bijzondere samenwerking!

Boeren en bijen kunnen elkaar niet missen. Met dit korte stripverhaal ontdek je op een leuke manier hoe dit in zijn werk gaat.

28.11.13 - Brochure Boeren met buren, communiceren met je buur(t)

Deze brochure bundelt vier praktijkgetuigenissen die illustreren hoe een constructieve dialoog tussen boeren en buren kan verlopen. Verder worden tips gegeven over de manier waarop u als land- of tuinbouwer een goede relatie met uw buur(t) kan opbouwen, behouden en verbeteren.

28.11.13 - Brochure Schoon Boeren, duurzame landbouw in eigen streek (2013)

De gloednieuwe regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren is gestart. Met deze campagne willen we organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf.

12.12.12 - Eieren prikken doe je zo !

Er zijn steeds meer overzomerende ganzen die zich invasief gedragen. Ze veroorzaken heel wat schade aan landbouw, natuur en recreatie. Het prikken van ganzeneieren is, naast jacht en afvangsten, een beheermaatregel die de verdere aangroei van ganzenpopulaties beperkt.

12.12.10 - Bijen en hommels in nood

Het gaat niet al te best met de honingbij. De laaste jaren treedt er zorgwekkend veel bijensterfte op. Niet alleen de honingbijen maar ook de wilde bijen krijgen rake klappen.

09.12.10 - Bezoekersgids 'Een roos van een park' - Internationale Rozentuin Kortrijk

Belangstellenden in de rozenteelt die documentatie willen over rozen, kunnen de bezoekersgids steeds aanvragen.

09.12.10 - Met eigen ruwvoeder sturen richting 100% biologisch voeder

Deze brochure vormt een praktische handleiding voor biologische melkvee- en melkgeitenhouders om met zoveel mogelijk eigen ruwvoeder en een beperkt gamma bijsturingsvoeders te kunnen voldoen aan de verplichting om 100% biologisch te voederen. De brochure is de neerslag van het ADLO-demonstratieproject "Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100% biologisch voeder".

12.12.06 - Boek Van Abelia tot Zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij (2006) - TEGEN BETALING

Het boek ‘Van Abelia tot zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij’ bespreekt een groot aantal plagen en ziekten (insecten, mijten, schimmels, bacteriën, aaltjes, dierlijke beschadigers en voedingsfouten). Bovendien is een uitgebreid hoofdstuk omtrent de geïntegreerde bestrijding in het boek opgenomen. De uitgave eindigt met een overzichtelijke tabel van de besproken ziekten en plagen per plantengeslacht, zodat iedere teler vrij gemakkelijk kan nagaan door welke ziekte of plaag een bepaald gewas is aangetast. Het boek is opgemaakt in A4-formaat, bevat ruim 400 kleurenfoto’s en telt 550 blz.

03.12.06 - Brochure 'Agrarische Architectuur, technisch bekeken'

Naast beplanting bepaalt ook de architectuur van de bedrijfsgebouwen in belangrijke mate het uitzicht en het karakter van een land- of tuinbouwbedrijf. Tot op vandaag werd vooral ingezet op sensibilisatie van de landbouwsector. Zeker voor wat agrarische architectuur betreft, zijn we er van overtuigd dat ook architecten en bouwfirma's hierin een belangrijke rol kunnen spelen.