Wie kan u helpen?

 Franky Coopman

Bemestingsadviezen

T +32 51 27 33 45
E franky.coopman@inagro.be

Ons aanbod van diensten
SmarterCropsBemestingsadvies Wintertarwe op basis van dronebeelden
Artikels
Toekomstige en voorbije activiteiten
Smartfarming

Inagro verkent de mogelijkheden van nieuwe technologie in samenwerking met landbouwers én in de eigen proefvelden. Zo wordt kennis opgebouwd in verband met nieuwe sensoren, technieken en dataplatformen. Al deze info wordt via verscheidene voorlichtingsmomenten, proefveldbezoeken, artikels in de eigen nieuwsbrieven en in de vakpers tot bij de sector gebracht.

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Waar enkele jaren geleden stuurhulpen in de tractor verschenen om ‘recht te rijden’, zijn nu tal van toepassingen mogelijk in elke fase van de teelt. De instrumenten voor precisielandbouw leveren gedetailleerde teeltinformatie op, die inspeelt op variaties binnen én tussen percelen om zo de teelt te optimaliseren. Behandelingen worden beperkt tot de plaats waar en het moment waarop het nodig is. Voor telers kan dit een hogere opbrengst, betere kwaliteit en een besparing op arbeid, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof of personeel met zich meebrengen.

 

12.01.21 - FERM! - editie 2021
02.01.18 - FERM! - editie 2018