Innovatie, diversificatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor ons praktijkgericht onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Met advies en persoonlijke begeleiding helpen we landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en nieuwe technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector. 

Op meer dan 80 proefvelden, verspreid over de provincie, zoeken onze specialisten naar betere teelttechnieken en beoordelen ze nieuwe rassen. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven vertalen we innovaties naar de dagdagelijkse praktijk. Rendabiliteit, duurzaamheid en respect voor de natuurlijke omgeving zijn hierbij basisvoorwaarden.

We verspreiden onze kennis via: nieuwsbrieven, website, vakbladen, proefveldbezoeken en demonstratiemomenten. Medewerkers van Inagro gaan de baan op en adviseren u persoonlijk over specifieke vragen. Met een eigen gecertificeerd labo is Inagro ook uw partner voor de analyse van grond, mest, water en gewassen.