Onze proefveldwerking beschikt over een GEP erkenning die ons toelaat om proeven uit te voeren met het oog op erkenning van fytosanitaire producten

Inagro is erkend voor het testen van:
 
 • werkzaamheid
 • effecten op de opbrengst en de kwaliteit
 • (inclusief technologische analyses op voornamelijk aardappelen, granen en vlas)
 • fytotoxiciteit (ook op volggewassen en andere planten)
 • effecten op planten die voor vermenigvuldiging worden gebruikt (aardappel en aardbei)

van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Een overzicht van de teelten en toepassingsgebieden is terug te vinden in onze erkenningsakte nr. 6 SL.
 

De GEP erkenning is van toepassing op de volgende toepassingsmethoden: 

 • bespuiten
 • aanstrijken
 • vernevelen
 • dompelen
 • aangieten
 • rookgeneratorenbehandeling
 • bepoederen
 • behandelen via irrigatiesysteem of voedingsoplossing
 • microgranulaten
 • behandelde zaaizaden
 
Voor bijkomende informatie kan U zich wenden tot onze kwaliteitsverantwoordelijke.