Voor alle informatie met betrekking tot media, persberichten, uitnodigingen,... kan u terecht bij

Bart Verhaeghen
verantwoordelijke Pers en Communicatie
bart.verhaeghen@inagro.be 
T 051 27 32 36


 

24.09.21 - Inagro opent grootste dakserre van Europa voor onderzoek naar nieuwste teelttechnieken en professionele stadstuinbouw

Met een officiële opening in het bijzijn van internationale experts en beleidsmakers én het publieksevenement Festival van de Toekomst namen Inagro en Provincie West-Vlaanderen Agrotopia in gebruik. In die nieuwe onderzoeks- en demonstratieserre in Roeselare zet praktijkcentrum Inagro stappen richting de glastuinbouw van de toekomst en professionele urban farming. Via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context ontwikkelt en verbetert Inagro innovatieve technologieën. “De dakserre wordt een stuwende kracht voor innovatie in de sector”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert.

23.08.21 - Inagro en Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengen leerkrachten actuele landbouwkennis bij

Recent lanceerde de pedagogische begeleiding van het studiedomein land- en tuinbouw van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de vraag om opleidingen over duurzame productie in land- en tuinbouw voor landbouwleerkrachten te ondersteunen. Vanuit de ambitie om praktijkgerichte kennis te delen met de brede land- en tuinbouwsector stapt Inagro mee in het verhaal. Voortaan krijgen opleidingen voor leerkrachten hun vaste plaats in de agenda van het West-Vlaamse onderzoeks- en adviescentrum.

14.07.21 - Aanplantsubsidie waarmee Provincie West-Vlaanderen landbouwers en boomkwekers steunt, was groot succes

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde eind november een aanplantsubsidie voor land- en tuinbouwers die een beplantingsplan tot uitvoering brengen in het kader van een vergunningsdossier of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap. De actie blijkt succesvol, want meer dan 100 landbouwers plantten bijna 1000 bomen en 13 kilometer bosgoed aan. Ze kregen daarvoor een subsidie tot 75% van de kostprijs. De kleine landschapselementen dragen bij aan de landschappelijke integratie van de bedrijven én zorgen voor een mooier landschap, wat de boer-burgerrelatie ten goede komt.

06.07.21 - Duik in de wereld van de patrijs op de Vlaamse velden 

Wip deze zomer in Ramskapelle bij Nieuwpoort eens binnen in de tijdelijke expo rond de patrijs. Bezoekers beleven er een jaar uit het leven van de typische vogel van het Vlaamse platteland. Ze leren er ook wat er in de regio gebeurt om de patrijs een veilige thuis te bieden. Al ruim vier jaar slaan onderzoekers, lokale landbouwers en jagers de handen in elkaar om de biodiversiteit op en rond de akkers op te krikken. De patrijs staat daarbij centraal. Deze expo is een initiatief van Inagro en maakt deel uit van het Europese project PARTRIDGE.

05.07.21 - Gebruiksvriendelijk platform lijst innovatieve producten en technologieën voor bio-gebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie op

De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit ze kunnen kiezen zeer groot. Het Horizon 2020 Thematisch Netwerk Nutriman verzamelt een schat aan informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en nutriëntenrecuperatietechnologieën op één website om ze bekend te maken bij landbouwers.

25.06.21 - 60e internationale rozenkeuring in Kortrijk

In het laatste weekend van juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. De kweker van de best presterende nieuwe roos kreeg er vrijdag de 60e ereprijs ‘Gouden Roos’. Daarvoor kwamen maar liefst 33 juryleden de 93 nieuwe rozenvariëteiten keuren in de rozenproeftuin. Hoogtepunt van de rozenkeuring was de doop van een grootbloemige roos tot Rosa ‘Frans Thomas’. Tijdens het tweejaarlijkse Rozenfeest op zondag maakten jong en oud op een actieve manier kennis met de kleurenpracht in de tuin. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin het hele jaar door gratis bezoeken.

22.06.21 - Monitoringstool op basis van satellietbeelden zal vlasteelt ondersteunen en verduurzamen 

Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een toekomstgerichte monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. Dat gebeurt op vraag van de sector, die de (reis)tijd van vlassers voor gewasopvolging op de wijdverspreide percelen opnieuw beheersbaar wil maken.

22.06.21 - Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. Op 22 juni lichtte het onderzoekscentrum de bevindingen en strategieën toe tijdens een webinar voor land- en tuinbouwers.

17.06.21 - Rozenfeest op 27 juni belicht kleurenpracht in Rozentuin Kortrijk

Op zondag 27 juni 2021 belichten Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Inagro de kleurenpracht van de Internationale Rozentuin in Kasteelpark ’t Hooghe in Kortrijk. Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseren ze er het Rozenfeest. “Waar fleurige kleuren bloeien” dompelt jong en oud van 10 tot 17 uur onder in de wereld van fleurige kleuren en geurende rozen. Het Rozenfeest bezoeken kan gratis en zonder reservatie.

01.06.21 - West- en Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers verwennen papa’s op Vaderdag

In het vaderdagweekend (12 en 13 juni) verwelkomen negen West-Vlaamse en acht Oost-Vlaamse landbouwbedrijven papa’s en hun gezin op de boerderij. Met een (afhaal)ontbijt, een bubbelpicknick in de weide, een heuse speurwandeling, een beestige fotoshoot of een partijtje boerengolf maken ze van Vaderdag een onvergetelijk én coronaveilig familiemoment. Het initiatief is een coronaveilige opvolger voor het Vaderdagontbijt dat Inagro, Provincie West-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen meer dan tien jaar organiseerden.

29.04.21 - Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied

Vergunningen op land- en tuinbouwbedrijven staan sterk onder druk. Zeker in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden veel vragen gesteld over de geplande bouwwerken en hun inpasbaarheid in het omliggende landschap. Ook gemeenten kijken kritisch naar die aspecten. Naar aanleiding van de vele problematieken bij vergunningen besliste de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om sterker in te zetten op een kwalitatievere landschappelijke integratie van de bedrijven in het buitengebied. Dat resulteerde in een nota die een aantal lijnen uitzet.

15.04.21 - Ondanks coronacrisis toch een vruchtbaar jaar voor Inagro

In het voorjaar stelt Inagro traditiegetrouw zijn jaarverslag voor. De publicatie Digitaal dichtbij bundelt de markantste realisaties van 2020. De titel is niet toevallig gekozen. “Door het coronavirus was 2020 een jaar waarin we fysiek afstand moesten houden. Toch deden we er alles aan om de land- en tuinbouwsector te voorzien van onafhankelijk advies. Zo bleven we dichtbij, al was dat vaak digitaal”, verduidelijkt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. Het magazine bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In zes portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

31.03.21 - Boeren voor boerenlandvogels in West-Vlaanderen

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen willen akker- en weidevogels onder de vleugels nemen. Een nauwe samenwerking met de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen staat daarin voorop. Naast kennisuitwisseling, optimalisatie en implementatie van bestaande vogelvriendelijke maatregelen willen ze ook nieuwe initiatieven uittesten en opschalen naar gans West-Vlaanderen. Door dat te koppelen aan een gunstig verdienmodel voor landbouwers, hopen ze het draagvlak bij de landbouwers te vergroten. Want zij zijn immers de sleutel tot het herstel van de aantallen akker- en weidevogels. Het initiatief kadert in het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’.

30.03.21 - Healthy Water for Happy Cows

Wie gezonde koeien wil die goede technische prestaties leveren, heeft kwalitatief drinkwater nodig. Niet elke rundveehouder kan die kwaliteit verzekeren. Een waterbehandeling is een mogelijke oplossing om de bacteriologische kwaliteit van het water te verbeteren. De komende twee jaar gaan Inagro en Hooibeekhoeve samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s op zoek naar meer kennis over drinkwaterontsmetting bij rundvee. Samen vormen ze de operationele groep ‘Healthy Water for Happy Cows’.

23.03.21 - Naar meer weerbaarheid voor boer en varken

Er valt niet naast te kijken: de varkenshouderij staat onder druk. De Afrikaanse varkenspest vormt samen met veel andere dierziektes een constante bedreiging . Om de weerbaarheid van varkens(bedrijven) en -houders te verbeteren, slaan Boerenbond, Inagro en DGZ de handen in elkaar. Met de steun van Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen startten ze twee nieuwe LEADER-projecten op. Zowel in de Westhoek als in Midden West-Vlaanderen willen ze de varkenshouders ondersteunen bij de praktische implementatie van bioveiligheid op hun bedrijf.

19.03.21 - WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen irrigeren met regen- en grondwater niet meer vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelen de partners in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 de online viewer WaterRadar. Die tool integreert  watervraag en -aanbod en bevordert zo duurzaam en circulair watergebruik.

11.03.21 - Koolstofbewustzijn groeit bij Gemeente Beernem en Beernemse landbouwers

De hoeveelheid koolstof in de atmosfeer neemt met 4,3 miljard ton per jaar toe. Meer koolstof in de bodem kan de toename van CO2 in de atmosfeer helpen afnemen. Dat heeft een belangrijk effect op de afremming van de klimaatverandering. In Beernem passen tien landbouwers technieken voor koolstofopslag toe. Zo streven ze er samen met de gemeente naar om de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen. Inagro en Boerennatuur Vlaanderen staan de landbouwers bij.

10.03.21 - Inagro zet in op vier van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie

Met de nieuwe eiwitstrategie wil Vlaanderen de productie en consumptie van eiwit verduurzamen, zowel in de dagelijkse voeding als in voeder. Inagro wil daartoe bijdragen en stelde een eigen eiwitactieplan op. Daarin staat beschreven hoe de onderzoeksinstelling concreet inzet op vier van de zes ambities uit de Vlaamse eiwitstrategie. Via lopende initiatieven en projecten, vaak in samenwerking met Vlaamse en internationale partners, focust Inagro op duurzame diervoeders, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten en meer nieuwe eiwitten. 

08.03.21 - Driehonderdste champignonbericht informeert champignontelers over kennis uit onderzoek

In 1969 lanceerde Inagro – toen nog POVLT - de eerste editie van de champignon-berichten. Vandaag is de nieuwsbrief aan zijn driehonderdste nummer toe. Met die bundeling van actualiteiten uit het onderzoek biedt Inagro teeltondersteuning aan de champignontelers. En dat is nodig, want anno 2021 zijn de West-Vlaamse champignon-bedrijven nog steeds goed voor een groot deel van de totale jaarlijkse productie in België. “Dankzij onze moderne infrastructuur blijven we relevant en performant onderzoek doen voor de sector”, vertelt Nancy Pyck, onderzoeker eetbare paddenstoelen in Inagro.

09.02.21 - Aanplantsubsidie steunt West-Vlaamse landbouwers en boomkwekers

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde eind november een aanplantsubsidie voor land- en tuinbouwers die een beplantingsplan tot uitvoering brengen in het kader van een vergunningsdossier of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap. Concreet kunnen ze rekenen op 75% terugbetaling als ze hun streekeigen plantmateriaal aankopen bij West-Vlaamse boomkwekers. “Met die tegemoetkoming geven we zowel de land- en tuinbouwers als de boomkwekers een duwtje in de rug in deze economisch moeilijke tijden”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert. Het initiatief kadert in het relanceplan van de Provincie West-Vlaanderen voor de land- en tuinbouwsector.

02.02.21 - Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen. Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen Inagro en Hogeschool VIVES betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de landbouwer brengen. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven worden ambassadeur van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken. Een bredere groep landbouwers kan rekenen op 65% korting op een bodemscan.

26.01.21 - Dakserre Agrotopia krijgt Europese erkenning als living lab

In de gloednieuwe dakserre Agrotopia in Roeselare heeft onderzoekscentrum Inagro de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia dan ook recent als Living Lab. “In de praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen in glas- en stadstuinbouw. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep”, verduidelijkt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. In afwachting van de ingebruikname van de serre zijn de eerste cocreatietrajecten al opgestart.

19.01.21 - Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten

Melkveehouders hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en begeleiding om hun steeds complexere bedrijfsvoering te evalueren en gericht bij te sturen. Daarom startten Inagro en Boerenbond in 2017 het LEADER-project ‘Melkveehouders in de Westhoek delen kennis en versterken bedrijfsvoering’ op. Daarin willen adviseurs begeleiding bieden in lerende netwerken, individueel advies verlenen op maat en demonstraties geven op voorbeeldbedrijven. Maar toen kwam het coronavirus... Om melkveehouders in deze tijden van beperkte contacten alsnog te voorzien van praktische tips lanceert Inagro een reeks adviesfilmpjes.

11.12.20 - Inzameling medisch afval, een succesvol initiatief!

In de veehouderij voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Veehouders moeten het op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur. Daarom startten de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro in juni 2019 het proefproject “Inzameling medisch afval”. Dankzij een collectieve inzameling kunnen ze de kost voor de veehouder ruim halveren. Het project wordt nu verder uitgebreid en dekt voortaan de volledige provincie.

03.12.20 - Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel

Uit een enquête blijkt dat 65% van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18% om een extra arbeidskracht aan te werven. De meerderheid voelt zich niet klaar om personeel aan te sturen. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil minder werklast en meer levenskwaliteit voor Belgische en Franse melkveehouders. Afgelopen maanden brachten enquêtes, gesprekken met melkveehouders en digitale workshops veel interessante inzichten. De nood aan begeleiding is hoog. Daarom plannen de projectpartners opleidingen en communicatie-acties om zowel melkveehouders als werkzoekenden te helpen in hun zoektocht.

01.12.20 - 800.000 euro steun voor de ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten

Vandaag, op 1 december, lanceert het ValuSect-project een vouchersysteem. Bedrijven met een innovatief idee voor de ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten kunnen een aanvraag indienen. De komende drie jaar worden 40 voorstellen geselecteerd. De vouchers hebben een waarde van 10.000 euro, 20.000 euro of 40.000 euro aan diensten van de projectpartners. Het consortium bestaat uit experts in insectenkweek, in de verwerking van eetbare insecten en in de marketing van voeding op basis van insecten.

24.11.20 - Nieuwe instructiefilm helpt champignontelers bij het sneller opleiden van nieuwe arbeiders

Inagro ontwikkelde een nieuwe instructiefilm over de basisvaardigheden bij het plukken van champignons. De film kan champignontelers helpen bij het opleiden van nieuwe arbeiders. Champignons plukken is geen sinecure en tegelijk moeten kwaliteit, hygiëne en rendement hoog in het vaandel worden gedragen. De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis.

24.11.20 - Digitale versie van de VarkensAcademie brengt nieuwe kennis letterlijk tot in 450 huiskamers

Al zeven jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Door de uitbraak van het coronavirus was het dit jaar niet mogelijk om een fysieke trefdag te organiseren. Daarom organiseerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen ‘VarkensAcademie gaat digitaal’, een bijzondere editie van de jaarlijkse trefdag. Tussen 17 en 26 november namen zo’n 450 varkenshouders deel aan één of meerdere digitale infoavonden. Diverse experten uit de sector brachten online hun inzichten over verschillende thema’s.


 
09.11.20 - Videogetuigenissen en praktijkgerichte videolessen helpen melkveehouders bij een betere bedrijfsvoering

De rendabiliteit en voederefficiëntie van melkveebedrijven verbeteren, dat is waar het Interreg-project PROTECOW voor staat. Vier jaar lang is gezocht naar de beste voederpraktijken. Onder begeleiding van melkveespecialisten wisselden zes Vlaamse, zes Waalse en zes Noord-Franse melkveehouders hun kennis en ervaringen uit. Ze motiveerden elkaar en konden elk hun bedrijfsvoering verbeteren. Via een video-campagne willen de projectpartners hun resultaten delen en nog meer melkveehouders inspireren. Vanaf 10 november lanceren ze een video met getuigenissen van melkveehouders, videolessen met praktijkgericht advies en een virtuele rondleiding op een melkveebedrijf.

04.11.20 - Nieuwe instructiefilmpjes over kunstmest dragen bij tot minder verlies en een betere waterkwaliteit

Inagro, het ILVO en het PCLT ontwikkelden 4 filmpjes met tips en tricks om het bemesten in optimale omstandigheden en met het hoogste rendement uit te voeren. Het opvolgen van de tips, leidt tot minder verlies en helpt bij een betere waterkwaliteit.  
Tijdens de windermaanden kunnen de landbouwers zich al goed voorbereiden en bijvoorbeeld de aanbevelingen over het onderhoud van de kunstmeststrooier toepassen. Veel van de andere raadgevingen uit de instructiefilmpjes zijn toepasbaar op het moment van het bemesten zelf.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers kwamen een kijkje nemen op de proefvelden van Inagro. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.    

   
09.10.20 - Op de goede weg naar een circulaire (glas)tuinbouwsector

Tuinbouwers staan voor steeds grotere uitdagingen. Kwalitatieve, betaalbare, veilige en gezonde tuinbouwproducten produceren wordt de norm. ‘Groen afval’ bestaat niet meer. Circulair ondernemen vraagt om innovatie en anders denken. Na drie jaar kennis en ervaringen verzamelen, kan het BioBoost-project ideeën aanreiken om tuinbouwreststromen te benutten. Op 7 oktober presenteerden de projectpartners tijdens een online slotevenement hun biogebaseerde innovaties en toekomstperspectieven.

05.10.20 - Nieuwsgierige vragen leiden kinderen naar de boerderij

Waarom zijn appels rood, geel en groen en niet blauw, roze of paars?” Het is één van de vele vragen die West-Vlaamse scholen postten bij de fotowedstrijd van Met de klas de boer op. Met deze wedstrijd prikkelde Inagro de nieuwsgierigheid van leerlingen rond landbouw en voeding en lanceerde ze haar nieuwe website www.metdeklasdeboerop.be. Drie winnende scholen mogen binnenkort gratis één van de 64 hoeves binnen het netwerk Met de klas de boer op bezoeken.

17.09.20 - Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

23.07.20 - Jong en oud kamperen op Biezenhoeve in Watou

Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro werkt mee en biedt gratis begeleiding aan land- en tuinbouwers die een coronaveilige actie of activiteit willen organiseren. Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de Biezenhoeve in Watou grepen hun kans en verwelkomen dit weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. Zo zetten ze hun melkveebedrijf én de landbouw in de kijker. “Het is zo ontzettend fijn en verrijkend om mensen op onze boerderij te ontvangen”, getuigt Sofie.

14.07.20 - Dringend gezocht: mannelijke hopplanten

Nieuwe Belgische hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt zo een duwtje in de rug.

14.07.20 - Nieuwe website www.groentenadvies.be leidt groentetelers naar goede bemestingspraktijken

Groenten behoren tot de slechtste leerlingen van de klas als het gaat om nitraatresiduen. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. Heel wat factoren beïnvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring. In het demoproject Groente-N-advies reiken Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) groentetelers tips aan om hun bemesting met ruimere kennis uit te voeren. Alle informatie is gebundeld op de nieuwe website www.groentenadvies.be.

06.07.20 - Cartografische tool verbindt vraag en aanbod in teelt van biomassa

De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. De kaart is nu online beschikbaar.

01.07.20 - Nieuw subsidiereglement voor coöperaties in land- en tuinbouw

Via samenwerking in coöperaties kunnen landbouwers zich wapenen tegen heel wat risicofactoren die eigen zijn aan de land- en tuinbouwsector. Zo krijgen de leden meer marktmacht bij onder meer afnemers en bekomen ze schaalvoordelen bij afzet en aankoop. Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor coöperaties in de land- en tuinbouw. Op donderdag 9 juli zet ze het reglement in de kijker tijdens een gratis webinar voor landbouwers, bestaande en nieuwe coöperaties en andere geïnteresseerden.

30.06.20 - CowForme wil minder werklast en meer levenskwaliteit voor Belgische en Franse melkveehouders

Vandaag staan de melkveehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de melkveehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

30.06.20 - 59e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk

Eind juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. Jaarlijks organiseren de Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Inagro er de Internationale Rozenkeuring. Door de verspreiding van het coronavirus kon de prijskamp van 2020 niet doorgaan zoals gepland. Enkel de leden van de permanente jury beoordeelden de rozen. Zo kreeg de kweker van de best presterende nieuwe roos op 26 juni alsnog de 59e ereprijs ‘Gouden Roos’. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin deze zomer gratis bezoeken.

23.06.20 - Landbouwers opleiden tot insectenkwekers

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek als extra bron van inkomsten, als veevoeder of voor de verwerking van agrarische reststromen. Tegelijk zijn er nog veel vragen over het waarom, wat en hoe van deze nieuwe landbouwtak. De antwoorden staan verspreid op het internet of zitten nog in de hoofden van onderzoekers die zich erin specialiseren. Om hun jarenlange kennis en ervaring zo bevattelijk mogelijk te verspreiden, maakten Inagro, hogeschool Vives en Thomas More hogeschool zeven thematische videolessen en twee praktijkgerichte kweekhandleidingen. De videolessen zijn intussen gezamenlijk al bijna 2000 keer bekeken.

15.06.20 - Nieuw project bevordert waterkwaliteit én -beschikbaarheid rond Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat (drink)waterwinning in de Verdronken Weide en Dikkebusvijver onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om de problemen met waterkwaliteit en -kwantiteit aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag met alle betrokken actoren in het gebied. Uniek is dat de partners ook onderzoeken hoe de stakeholders de acties na afloop van het project zelf in stand kunnen houden.

08.06.20 - Pocketvergistingsinstallatie succesvol uitbaten met behulp van nieuwe brochure 

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

14.05.20 - ValuSect wil de ontwikkeling van voedsel op basis van insecten stimuleren

De wereldbevolking groeit, terwijl de beschikbaarheid van hulpbronnen - zoals voedsel - afneemt. Er is dus behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen. Insecten kunnen het voedsel van de toekomst worden. Toch is er in de dichtbevolkte westerse landen nog wat weerstand. Het Europese project ValuSect wil daar verandering in brengen. Inagro zal samen met negen internationale partners duurzame productie- en verwerkingstechnieken ontwikkelen voor voedingsmiddelen op basis van insecten. Bedrijven met een idee kunnen via een vouchersysteem steun krijgen.

11.05.20 - Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector in Vlaanderen en Nederland continu onder druk. De kostenefficiëntie moet verhogen om internationaal te kunnen concurreren. Tot nu toe is het antwoord daarop schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. CIMAT is een nieuw Interreg-Vlaanderen-Nederland-project dat de ontwikkeling van dergelijke robots wil stimuleren.

27.04.20 - Inagro bundelt realisaties in jaarverslag

Helemaal mee en klaar voor de toekomst. Het is niet toevallig de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat het West-Vlaamse onderzoekscentrum samen met de sector wil bereiken. Het activiteitenverslag, dat Inagro traditiegetrouw in het voorjaar lanceert, bundelt opnieuw de markantste realisaties van het afgelopen jaar. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In vijf portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

14.04.20 - Soja vervangen in het melkveerantsoen: vijf alternatieven

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. Recent stegen de sojaprijzen bijvoorbeeld ten gevolge van de coronacrisis. Het Interreg-project PROTECOW vond vijf oplossingen om het gebruik van sojaschroot te verminderen zonder negatieve gevolgen voor de productie of het rendement van een melkveebedrijf. Voor elke techniek worden de voor- en nadelen gebundeld in simulatiefiches. De vijf oplossingen zijn voorgesteld in animatievideo’s om melkveehouders te helpen bij de zoektocht naar de best passende oplossing voor hun bedrijf.

27.03.20 - Coronacrisis: Inagro deelt creatieve oplossing voor land- en tuinbouwers in filmpje

De agrovoedingssector is van vitaal belang, ook in crisistijd. De continuïteit van de bedrijfsvoering in de primaire sector wordt gewaarborgd om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren én het verlies van verse producten te vermijden. Land- en tuinbouwers zoeken naar doeltreffende voorzorgsmaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inagro denkt mee.In een filmpje demonstreert een medewerker van het onderzoeks- en adviescentrum een creatieve oplossing.

11.03.20 - Provincie West-Vlaanderen investeert meer in bezoekboerderijen

Sinds 2002 zet Provincie West-Vlaanderen actief in op groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven. Ze wil daarmee de kloof tussen consumenten en producenten dichten. Hoeves stappen na 18 jaar nog steeds enthousiast mee in het aanbod Met de klas de boer op, voor scholen, en Samen de boer op, voor groepen volwassenen. Een primeur daarbij is dat scholen voortaan 50 euro subsidie krijgen in plaats van 30 euro. We mochten vanmorgen mee op klasbezoek bij ’t Populierhof in Stavele.

09.03.20 - Biologische landbouw blijft gestaag groeien

Met de eerste Trefdag Biologische Landbouw “1.000 ha bio gezocht” en een actieplan legden de Provincie West-Vlaanderen en Inagro in 2015 al de basis voor een nieuwe dynamiek in de sector. De voorbije vijf jaar groeide het areaal biologische landbouw in Vlaanderen met 60 %, tot ongeveer 8.000 ha. Tijdens de derde Trefdag Biologische Landbouw op 4 maart 2020 keek gedeputeerde Naeyaert samen met een honderdtal landbouwers en stakeholders vooruit. “Groeien in balans” was de rode draad doorheen die dag.

02.03.20 - Slimme landbouwtechnieken voor innovatieve geïntegreerde gewasbescherming

Sinds 2014 moeten land- en tuinbouwers verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Met die regelgeving moedigt Europa hen aan om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Landbouwers in verschillende Europese regio’s missen nog actuele kennis en goede praktijkvoorbeelden om IPM op een hedendaagse manier in te zetten in hun dagelijkse werking. Onderzoekers en adviseurs bieden daarop een antwoord in SMARTPROTECT. Daarin wisselen Inagro, KU Leuven en veertien andere internationale partners kennis uit over bestaande en innovatieve technieken.

10.02.20 - Succesvolle Belevingsdag water lokt honderd veehouders naar Inagro

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen ‘het onzichtbare goud van het bedrijf’. Dieren kwalitatief drinkwater kunnen bieden is voor veel veehouders een uitdaging. Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek gevoerd naar waterkwaliteit, waterbehandelingstechnieken en waterwinning voor drinkwatervoorziening voor vee. Om de verzamelde kennis te delen met de sector, organiseerde Inagro op donderdag 6 februari de Belevingsdag water in de veehouderij.

27.01.20 - Land- en tuinbouwers gezocht voor enquête over aardappel-, tarwe- en groenteteelt in België

Kan een adequaat beheer van de bodembiodiversiteit bijdragen tot de aanpak van de huidige economische, sociale en milieutechnische uitdagingen in de landbouw? Dat is de centrale vraag in het project SoildiverAgro. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, doen de Belgische projectpartners Inagro, PSKW, ILVO en POMONA een oproep aan land- en tuinbouwers om enkele vragen te beantwoorden.

20.01.20 - Biologische bestrijders en risico’s voor nuttigen voortaan in Inagro’s gewasbeschermingsapp

Door de verdwijning van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende extralegale residu-eisen zoeken land- en tuinbouwers meer naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen. Voortaan vinden ze biologische bestrijders in Inagro’s gewasbeschermingsapp. De app bevat ook de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten. “De aanpassingen kwamen tot stand op vraag van en in overleg met de sector”, vertelt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

07.01.20 - Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS bundelt info over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt

De website www.groentenprecies.be verzamelt voortaan alle informatie over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt. Dat nieuwe kennisplatform kwam tot stand in het VLAIO-project WikiLeeks, waarin Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen werken aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. “Door beredeneerd om te gaan met inputstromen, zonder in te boeten aan rendabiliteit, kan de Vlaamse land- en tuinbouw verder verduurzamen”, klinkt het.

19.12.19 - Inagro deelt ervaringen uit ontwerpfase dakserre in studierapport

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijst Inagro met Agrotopia. Die onderzoekserre verrijst binnenkort op een kistenloods van REO Veiling in Roeselare. Het project is één van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap op Vlaams niveau. Inagro bundelt zijn ervaringen uit de realisatie van de dakserre in een reeks studierapporten. “Het ontwerp en de bouw vormen een boeiende leerschool”, vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. “De verzamelde kennis delen we graag met de sector via een studierapport.”

16.12.19 - Voucheronderzoeken Aquavlan2 afgerond

In het project Aquavlan2 kregen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. In totaal verleende Europa 300.000 euro steun voor vijftien voucheronderzoeken aan vijfentwintig (startende) bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Dat resulteerde in twaalf nieuwe producten voor de aquacultuursector.

12.12.19 - Internationaal consortium plant eerste boom van voedselbos

Sinds 2017 wisselen negen Europese landen en dertien partners vragen, ideeën en ervaringen uit over agroforestry. Zo willen ze agroforestry ingang doen vinden in de moderne landbouwcontext en innovatie in de duurzame landbouwvorm promoten. Om de sector een duwtje in de rug te geven, zetten de partners hun schouders onder de aanplant van een nieuw voedselbos van ruim 3 ha in Asse. Op dinsdag 10 december plantten ze er de eerste boom.

02.12.19 - Zesde trefdag VarkensAcademie opnieuw een succes!

Al zes jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Op vrijdag 29 november kwamen ze voor de zesde keer samen in Inagro voor de jaarlijkse trefdag. Zo’n 350 deelnemers genoten van het gevarieerde aanbod aan praktische info en van netwerkmomenten met een hapje en drankje.

29.11.19 - Praktijkrijpe oplossingen uit Entomospeed geven insectenkweek duwtje in de rug

De eiwitimport en de organische reststromen hebben een ecologische en economische impact. Voor die problemen kan insectenkweek een oplossing bieden. Vooraleer insecten kunnen dienen als grondstof voor voeder, voedsel en industriële toepassingen is onderzoek nodig. De afgelopen drie jaar sleutelden onderzoekspartners aan de efficiëntie, opschaling en automatisatie van insectenkweek in Vlaanderen en Nederland. Op 28 november deelden ze hun hoogtepunten tijdens een slotbijeenkomst bij VIVES Roeselare.

25.11.19 - Provincie West-Vlaanderen lanceert gecombineerde waterbuffers op landbouwbedrijven. Wie doet mee?!

De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. Daarom slaan onderzoeks- en adviescentrum Inagro vzw en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het provinciale waterbeleid te versterken. Eind oktober lanceerde Inagro een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking met gecombineerde waterbuffers. Het provinciebestuur wil zo investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast én stelt in droge periodes water ter beschikking van de landbouwer.

21.11.19 - Met de Veldschool uit Dentergem van Veldwerk tot Werkveld

Kwalitatieve, gezonde voeding staat meer dan ooit centraal in onze leefwereld. Lekkere producten als groenten, fruit, zuivel en vlees tot bij de consument brengen, heeft heel wat voeten in de aarde. Naast grond(stoffen) is er een rijk palet aan beroepen en talenten voor nodig. Dat daar veel over te leren valt, begrepen Joblabo en Inagro maar al te goed. Samen bieden ze het arrangement ‘Van Veldwerk tot Werkveld’ aan scholen aan. Tijdens de Week van de Smaak trokken acht klassen aan een voordelig tarief op pad. Op donderdag 21 november 2019 ging het vijfde leerjaar van de Veldschool uit Dentergem aan de slag op twee leerrijke locaties.

07.11.19 - Gebruik van insecten als alternatieve dierlijke eiwitbron stimuleren

Door de groeiende wereldbevolking zal de eiwitproductie voor diervoeder en voedsel onder druk komen te staan. Onderzoekers willen een bijdrage leveren aan het gebruik van nieuwe eiwitbronnen in diervoeder en voedsel in Europa. Het onderzoek naar insectenkweek bij Inagro kan verder doorgroeien dankzij de goedkeuring van het nieuwe project SUSINCHAIN. Daarin werken het praktijkcentrum, KU Leuven en 34 andere partners samen om de insectenwaardeketen rendabel te maken en markten te vinden voor gekweekte insecten.

07.10.19 - Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regio: hoogste impact voor op maat gemaakte herwonnen meststoffen

In het project ReNu2Farm analyseren onderzoekers het gebruik van herwonnen meststoffen en de uitwisseling van plantenvoedingsstoffen tussen verschillende regio's. Tot nu toe gebruiken landbouwers hoofdzakelijk minerale kunstmest naast regionaal beschikbare dierlijke mest. Voor minerale meststoffen is de EU sterk afhankelijk van import. In het project is het belangrijk om de mening van eindgebruikers prioriteit te geven. Daarom brachten de onderzoekers de regionale vraag naar herwonnen meststoffen in kaart. Ze vonden een potentiële vraag in alle regio's van Noordwest-Europa. Volgens hun resultaten zou de productie van op maat gemaakte herwonnen meststoffen de grootste impact hebben.

11.09.19 - Aquacultuur in stroomversnelling gebracht

Vandaag komt meer dan de helft van de aquatische producten die we consumeren uit aquacultuur. De Europese aquacultuurproductie (4% van de mondiale productie) raakt in het slop, terwijl andere spelers sterke vooruitgang boeken. Ondernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. Op 11 september werden de hoogtepunten gedeeld tijdens de slotbijeenkomst bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Nederland.

10.09.19 - “Inagro te velde!” lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele

Op proefvelden verspreid over de provincie doet Inagro onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast heeft het onderzoekscentrum ook een ruim aanbod aan diensten voor de land- en tuinbouwers. Zo wordt een antwoord geboden op de huidige en toekomstige uitdagingen in de sector. Op de demodag “Inagro te velde!” bundelde Inagro zijn innovaties en adviezen op één tijdstip en één locatie. Naast inspiratie bood de dag ook concrete, praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming.

05.09.19 - Leve(n)de Bodem helpt landbouwers bodembewust boeren

In het grensoverschrijdende Interreg-project Leve(n)de Bodem werkten acht Vlaamse en Zuid-Nederlandse praktijkcentra drie jaar lang samen rond het thema bodemkwaliteit. Leve(n)de Bodem sensibiliseerde landbouwers om zorgzaam om te gaan met hun vruchtbare bodems en leerde hen hoe ze de bodemkwaliteit kunnen versterken met behoud van een goede gewasopbrengst. Op 5 september vond de slotbijeenkomst plaats op het aardappelbedrijf van den Borne in Reusel, Nederland. Via infosessies en demonstraties gaven bodemexperts tips over bodembewerking en -verdichting, mechanisatie, organische stof en groenbedekkers.

26.08.19 - Vruchtbaar partnerschap tussen onderzoekers en proefveldhouders

Onderzoekscentrum Inagro voert momenteel ongeveer 400 proeven uit in meer dan zeventig teelten. Dat gebeurt op eigen velden, maar ook samen met zo’n 100 proefveldhouders, op percelen verspreid over de hele provincie en daarbuiten. Zo houdt Inagro een traditie in ere die teruggaat tot in 1956. “Dankzij de samenwerking met proefveldhouders kunnen we onderzoek doen in verschillende omstandigheden. Bovendien krijgen we meteen feedback uit de praktijk. Het is een living lab avant la lettre”, klinkt het. Op zondag 25 augustus bedankte Inagro de proefveldhouders met een feestelijke barbecue en een rondleiding op de site in Beitem.

02.08.19 - Kwaliteit van verschillende waterbronnen in kaart gebracht

Kwalitatief goed drinkwater heeft een belangrijke invloed op de prestaties van onze landbouwhuisdieren. In de voorbije jaren is er al heel wat onderzoek verricht naar waterkwaliteit en gebruik van verschillende waterbronnen als drinkwater. Binnen het  demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” is het de bedoeling deze kennis zoveel mogelijk te verspreiden onder de veehouders en werd daarom de kwaliteit van verschillende waterbronnen onder de loep genomen.  

17.07.19 - INNO-VEG wil via gewassensing de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen

Het Europese INNO-VEG project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen te verduurzamen. Inagro zal samen met partners ADAS, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Zo kan remote sensing technologie de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen. Via dit project willen we landbouwers ook de kans bieden innovaties vlotter te introduceren.

02.07.19 - Kistenloods REO Veiling klaar voor bouw Agrotopia

Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de hydroteelt van bladgewassen en vruchtgroenten op de kistenloods van REO Veiling. Van december tot juni concentreerde de aannemer zich op grond- en rioleringswerken. Met de voorbereiding op de bouw van de serre op het dak van de kistenloods vat hij een nieuwe fase aan. Tijdens de officiële eerstesteenlegging benadrukte gedeputeerde Bart Naeyaert het belang van het project voor de glastuinbouwsector.

01.07.19 - 58e internationale rozenkeuring in Kortrijk

Het voorbije weekend stond de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. De kweker van de best presterende nieuwe roos kreeg op vrijdag 28 juni de 58e ereprijs ‘Gouden Roos’. Daarvoor kwamen maar liefst 41 juryleden de 99 nieuwe rozenvariëteiten keuren in de rozenproeftuin. Tijdens het tweejaarlijkse Rozenfeest op zondag 30 juni maakten jong en oud op een actieve manier kennis met de geuren en smaken van de roos. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin het hele jaar door gratis bezoeken.

19.06.19 - De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Vlaamse en Nederlandse bodemspecialisten ontwikkelden de ‘BodemIDee’, een identiteitskaart die verschillende bodemparameters verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. Om landbouwers op weg te helpen, maakten de partners drie filmpjes met tips om je bodem beter te leren kennen.   

  
11.06.19 - Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen

Frankrijk en België voorzien 80 procent van de wereldwijde productie van vezelvlas. Omdat ziekten vaker voorkomen en tot aanzienlijke opbrengstverliezen kunnen leiden, gaan elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven de komende vier jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden.

07.06.19 - Inagro investeert in hightech proefveldbemester voor complexe bemestingsproeven

In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen testen onderzoekers van Inagro momenteel de werking van diverse nieuwe, gerecycleerde meststoffen uit. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren.   Deze hoogtechnologische machine combineert verschillende standaardbemestingstechnieken in één toestel.

27.05.19 - Veel belangstelling voor eerste AKKademie, inspiratienamiddag voor AKKerbouwers

Op vrijdag 24 mei organiseerde Inagro voor de eerste keer de AKKademie, een unieke inspiratienamiddag voor akkerbouwers. Tijdens die namiddag kwamen diverse technische thema's aan bod. Voor heel wat deelnemers was het bezoek aan de proefvelden en de demonstraties van innovaties uit de sector hét hoogtepunt van de studiedag. "Tijdens de AKKademie toonden we de akkerbouwers wat we precies onderzoeken op onze proefvelden", vertelt Kürt Demeulemeester, onderzoeksleider akkerbouw bij Inagro.

12.04.19 - Inagro bundelt realisaties in jaarverslag

In het voorjaar stelt het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro traditiegetrouw zijn jaarverslag voor. De publicatie “Samen in volle vaart vooruit” bundelt de markantste realisaties van 2018. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals alternatieve eiwitbronnen en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bodemkwaliteit en openluchtteelten. Zes portretten vormen de rode draad in het boekje. Daarin vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

04.04.19 - Publiekscampagne Schoon Boeren officieel van start in Noord-West-Vlaanderen

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist werkt inspirerend, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.

03.04.19 - Een geslaagde bespuiting met driftreducerende doppen

"Een geslaagde bespuiting vraagt een egaal spuitbeeld en een hoge bedekkingsgraad.” Het is een waarheid als een koe. Jarenlang konden land- en tuinbouwers dat bereiken door te spuiten met spleetdoppen. Maar sinds januari 2017 is elke teler verplicht om minimum 50% driftreducerende technieken te gebruiken. Velen stellen zich dan ook de vraag of ze de hoge bedekkingsgraad nog kunnen bereiken met driftreducerende doppen. Praktijkcentra slaan de handen in elkaar om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen.

25.03.19 - Theorie en praktijk samengebracht voor innovatie in aquacultuur

Via onderzoek en individuele begeleiding ondersteunen de projectpartners van Aquavlan2 de ontwikkeling van de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector. In een klankbordgroep bespreken ondernemers en onderzoekers uit de aquacultuursector de recente ontwikkelingen in het project. Op vrijdag 22 maart kwamen ze opnieuw samen. Zes onderwerpen vulden het programma, van duurzaam visvoer tot grondsmaakpreventie. De namiddag stond in het teken van aquaponics, waarbij viskwekers en groentetelers via technieken het waardevolle restwater uit elkaars productie hergebruiken.

21.03.19 - B2b-smaakmarkt: karaktervol voedingstrefpunt voor foodprofessionals

Op 18 maart 2019 bracht de b2b-smaakmarkt een honderdtal producenten en ambachtslieden uit Hauts-de-France, Oost- en West-Vlaanderen en Wallonië samen. Tijdens de eerste editie van deze Frans-Belgische professionele kennismakingsbeurs stelden vaklui hun heerlijke producten voor aan chef-koks, aankopers, distributeurs, horeca-uitbaters en retailers. Van biologische sappen, verfrissende streekbiertjes, traaggeroosterde koffie tot kwalitatief hoevevlees en verse groenten en fruit: unieke en lokale producten met een boeiend verhaal stonden centraal.     

    
07.03.19 - Keten ontwikkelen voor "andere kip" op Vlaamse markt

Uit onderzoek blijkt dat de consument bereid is een meerprijs te betalen voor een vleeskip waarvan de productie afgestemd is op de leefomstandigheden, de gezondheid en de smaak. Zo’n lokaal gekweekte kip kan een plaats krijgen op de Vlaamse markt, naast de traditionele vleeskip en biokip. Inagro, ILVO, Universiteit Gent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond tasten momenteel de mogelijkheden in Vlaanderen af in het project De andere kip. Dat doen ze in denktanks, samen met pluimveehouders en andere spelers in de keten. Op donderdag 14 maart verwelkomen ze geïnteresseerde pluimveehouders op een demomoment.

01.02.19 - Trefdag Over koetjes en kalfjes versterkt kennis en innovatie in melkveehouderij

In navolging van vijf succesvolle trefdagen voor varkenshouders bracht Inagro vrijdag ook de West-Vlaamse melkveehouders samen in de tweejaarlijkse trefdag 'Over koetjes en kalfjes'. Met een dag vol praktische informatie, nieuwe inzichten en interessante ontmoetingen wil het onderzoekscentrum de melkveesector versterken. “Dat het evenement op korte termijn volzet was, toont de nood aan kennis en netwerking voor melkveehouders duidelijk aan”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester trots.

17.01.19 - Nieuwe infrastructuur en nieuwe structuur in Inagro

Wie Inagro af en toe bezoekt, zal het niet ontgaan zijn: tussen eind 2016 en eind 2018 kwam een nieuw kantoorgebouw tot stand op de site in Beitem. Voortaan vormen gebouw A en het nieuwe gebouw D het kloppend hart van het onderzoekscentrum. Naast de infrastructuur onderging ook de organisatiestructuur een duidelijke verandering. Meer dan ooit is de werking georganiseerd rond klantenservice.

16.01.19 - Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursector

Het Europese project Aquavlan2 steunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem kunnen ze gratis expertise of diensten inhuren bij de uitwerking van hun businessmodel. Sinds de start van het project kregen zeventien bedrijven al een duwtje in de rug. Drie vouchers zijn ondertussen afgerond. Uit de resultaten van een eerste onderzoek blijkt dat insecten en eendenkroos potentieel hebben in een aquaponicssysteem. Een tweede onderzoek toont aan dat er minder sterfte is bij mariene vislarven dankzij de optimalisatie van rotiferenkweek. En binnen een derde voucheronderzoek werd de teelt van microalgen rendabeler gemaakt via ledlampen en een nieuwe nutriëntenoplossing.

03.12.18 - Ruim 400 varkenshouders op lustrumeditie trefdag VarkensAcademie
Al vijf jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Op vrijdag 30 november kwamen ze voor de vijfde keer samen in Inagro voor de jaarlijkse trefdag. Zo’n 400 deelnemers genoten van het gevarieerde aanbod aan praktische info en van netwerkmomenten met een hapje en drankje.
14.11.18 - De toekomst van de landbouw is "Smart Farming

Innoveren doe je niet alleen. Dat bewees de grote opkomst op het B2B-event “Smarter Farming” op 13 november. Op die netwerknamiddag bracht Agreon de wereld van sensoren en robotica samen met die van de machineconstructeurs en stallen- en serrebouwers. De deelnemende bedrijven deelden hun inzichten over de landbouw van de toekomst. Precisielandbouw schept kansen, zo blijkt uit de interessante contacten die er gelegd werden.

13.11.18 - Project ReNu2Farm focust op hergebruik van reststromen als meststoffen

Hergebruik van reststromen – zoals mest, afvalwater en afval uit onze voedselketen – en recuperatie van meststoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiëntieverbetering van meststoffengebruik. Dat helpt Europa om zich te transformeren in een meer circulaire economie. De onderzoekers van het recent gestarte Noordwest-Europese project ReNu2Farm, met als Vlaamse partners UGent en Inagro, formuleren beleidsaanbevelingen en stippelen acties uit om het gebruik van gerecupereerde meststoffen te verhogen.                            

                          
18.10.18 - Architectuur en serretechniek hand in hand in dakserre

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. Op 17 oktober vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daaruit blijkt dat de bouw zal starten in december 2018. In juni 2020 moeten de werken klaar zijn.

13.09.18 - PROTECOW laat Franse en Belgische melkveehouders nadenken over bedrijfsvoering

Een halfjaar geleden brachten de vijf projectpartners van het Frans-Belgische Interreg-project PROTECOW achttien melkveehouders samen in een grensoverschrijdende club. Zes Vlaamse, zes Waalse en zes Noord-Franse melkveehouders bespreken er zowel hun technische als economische cijfers. Zo leren ze onder meer hun grasland bewuster uit te baten en extra aandacht te besteden aan kwalitatieve ruwvoeders. “Ik wil vooral leren van andere melkveehouders hoe ik meer melk kan produceren met hetzelfde krachtvoedergebruik”, klinkt het bij een van de deelnemers.    

   
03.09.18 - Akkerbouwers demonstreren waardevolle patrijzenmaatregelen

In Ramskapelle werken landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Met betere leefomstandigheden voor de patrijs en andere akkervogels willen ze de biodiversiteit een boost geven. Dankzij een gloednieuw infobord in Nieuwpoort krijgen recreanten voortaan een unieke blik op het leven van de patrijs. Op 2 september huldigden Inagro en het Regionaal Landschap Westhoek het bord ter hoogte van de Hemmestraat officieel  in. Te voet, te paard en met de boot trokken geïnteresseerden die dag op ontdekkingstocht.  

20.08.18 - Op ontdekkingsreis met de patrijs in Ramskapelle

De patrijs is een heel gevoelige akkervogel. In Ramskapelle introduceerden land-bouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers verschillende maatregelen die het leefgebied van de patrijs verbeteren. Zo geven ze de biodiversiteit én de landbouw een boost. Dankzij een gloednieuw infobord in Nieuwpoort krijgen recreanten voortaan een unieke blik op het leven van de akkervogel. Op 2 september huldigen Inagro en het Regionaal Landschap Westhoek het bord ter hoogte van de Hemmestraat officieel in. Te voet, te paard en met de boot trekken geïnteresseerden die dag op ontdekkingstocht.

23.07.18 - Biologische vlinderbloemigen binnenkort vaste waarde in teeltplan?

De biologische oppervlaktes groeien sterk in België en in Frankrijk. Toch vertegenwoordigt bio slechts 1 % van de totale oppervlakte landbouwgrond in Vlaanderen. De noodzakelijke stikstoftoevoer vormt namelijk een uitdaging in de akkerbouw en groenteteelt. Vlinderbloemigen bieden mogelijks soelaas, want zij dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening. In het Interreg-project SymBIOse bekijken Vlaamse, Waalse en Franse partners gezamenlijk de teelttechnieken van vlinderbloemigen en hun plaats in de gewasrotatie. Ook wordt een oplossing gezocht om die vlinderbloemigen een economische meerwaarde te geven. Op vrijdag 29 juni trapten ze het project af op een landbouwbedrijf in Rosières, Frankrijk.

05.07.18 - Programma internationaal kolencongres 4 en 5 september 2018: Kolen, een teelt met toekomst

Bijna 20 jaar terug, in 1999, vond het eerste internationaal kolencongres plaats in West-Vlaanderen. De traditie van de bloemkooltelers en bij uitbreiding van alle kolentelers om elkaar te ontmoeten over de grenzen van productieregio’s en ook over de landsgrenzen heen, blijft belangrijk. Deze ontmoetingen zorgen telkens weer voor een vernieuwd inzicht in de productieomstandigheden, de mechanisatie en de verspreiding van de teelt in Europa. Daarnaast zorgen de internationale bijdragen van stakeholders voor kennisoverdracht en marktinzicht. Op 4 en 5 september 2018 nodigen LAVA, Inagro, Boerenbond, PSKW, Ingro, PCG, Departement Landbouw en Visserij en TACO alle stakeholders en kolentelers uit op hun congres over kolen: “Kolen, een teelt met toekomst”.        

     
27.06.18 - Inagro neemt 12 ha nieuwe proefvelden officieel in gebruik

West-Vlaanderen is zonder meer dé land- en tuinbouwprovincie in Vlaanderen. Als onderzoeks- en voorlichtingscentrum vindt Inagro het dan ook belangrijk om te blijven investeren in praktijkonderzoek en advies voor de sector. Om dat onderzoek nog verder te optimaliseren besliste de Provincie West-Vlaanderen vorig jaar om 12 ha extra grond aan te kopen. Via Johan en Dominique van kaasboerderij ’t Groendal kan het onderzoekscentrum de proefveldwerking uitbreiden, dicht bij de bestaande site. Op de ‘Godelievegronden’ komen zowel gangbare als biologische landbouw aan bod. Daarnaast worden de proefvelden gebruikt voor diverse projecten.  

 
22.06.18 - 57e Internationale Rozenkeuring in Kortrijk

Eind juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. De kweker van de best presterende nieuwe roos kreeg de 57e ereprijs ‘Gouden Roos’. Daarvoor kwamen maar liefst 34 juryleden de 77 nieuwe rozenvariëteiten keuren in de rozenproeftuin. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin het hele jaar door gratis bezoeken.  

13.06.18 - Bijenhal en vul- en spoelplaats op Avowest in gebruik genomen

In het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge, de imkervereniging De Westerbie en Inagro samen aan concrete maatregelen voor duurzame landbouw met oog voor het milieu en de bij. Op woensdag 13 juni namen ze de nieuwe vul- en spoelplaats voor het spuittoestel en bijenhal op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest officieel in gebruik. Beide investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.

05.06.18 - Jonge witlooftelers winnen één dag gekke fietsen op school

Voor het tiende jaar op rij verdeelde Inagro witloofteeltkits onder West-Vlaamse scholen. Ter gelegenheid van de feesteditie daagde het onderzoekscentrum de deelnemende klassen uit een fotocollage in te sturen. De leerlingen uit het tweede leerjaar van Vrije Basisschool Madonna werden uitgeroepen tot witloofkampioenen. Zo wonnen ze één dag gekke fietsen op school. Ook gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert waagde zich aan een ritje op een gekke fiets.  

23.05.18 - Aquacultuur in Vlaanderen en Nederland klaarstomen voor de toekomst

In Europa is de vraag naar visproducten groter dan de productie. Dankzij de centrale ligging in de Europese markt heeft de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector veel groeipotentieel. Via onderzoek en individuele begeleiding ondersteunen de projectpartners van Aquavlan2 de ontwikkeling van de sector. Anderhalf jaar na de start van het Interreg-project maakten de partners hun eerste onderzoeksresultaten bekend tijdens een bijeenkomst met ondernemers en onderzoekers in Vlissingen.

18.05.18 - Inagro bundelt realisaties in jaarverslag

In het voorjaar stelt het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro traditiegetrouw zijn jaarverslag voor. De publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelt de bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden, zoals insectenkweek en precisielandbouw, én vaste waarden, waaronder bemesting en graangewassen. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. “We laten een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester.

22.03.18 - Melkveehouders en experts wisselen kennis uit om samen vooruit te gaan

Een jaar na de lancering van het Frans-Belgische project “Protecow” hebben de vijf projectpartners een grensoverschrijdende club van achttien melkveehouders samengesteld. Zo motiveren ze de sector om stappen vooruit te zetten met de hulp van collega-melkveehouders. De interregionale samenwerking leverde bovendien negen fiches op waarmee melkveehouders hun eiwitautonomie kunnen verbeteren. Het project moet melkveehouders wapenen tegen de volatiliteit van de prijzen.

06.03.18 - Inagro en Vives wroeten samen met de varkenshouders in Westhoek

De verschillen tussen familiale varkensbedrijven in de Westhoek zijn groot. Bedrijfsleiders zijn dan ook op zoek naar praktische en objectieve informatie om hun bedrijfsvoering bij te sturen. De komende drie jaar werken Inagro en Vives intensief samen om het management van varkenshouders in de regio verder te verbeteren. Op 6 maart ging het LEADER-project ‘Tope WROETen in de Westhoek’ van start met een leerrijke kick-off. Uniek in het project is de ontwikkeling van de managementcapaciteiten van jonge en toekomstige varkenshouders. 

 
02.03.18 - Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ officieel van start in Zuid-West-Vlaanderen

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk werkt inspirerend, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.

01.02.18 - Kennispendelaars Leve(n)de Bodem klaar voor actie

Sinds begin 2017 bundelen bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland de krachten in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Kennispendelaars gaan op pad om landbouwers optimaal te ondersteunen in het behoud en de verbetering van hun bodemkwaliteit. Vorige donderdag kwamen de adviseurs bijeen in het Nederlandse Ossendrecht voor de opleiding “Train de trainer”. Daarin deelden ze verworven kennis om die daarna te toetsen aan de praktijk. Met de BodemIDee kunnen de kennispendelaars voortaan een betere diagnose stellen op de landbouwgronden.

30.01.18 - Inagro neemt nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek in gebruik

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Op 30 januari nam het praktijkcentrum zijn nieuwe kweekcellen officieel in gebruik. Zo’n 170 stakeholders uit de sector verzamelden in Beitem om de nieuwigheden te ontdekken. Dankzij de moderne infrastructuur kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.      

    
30.11.17 - Inagro’s gewasbeschermingsapp wint professionele prijs van Phytofar Instituut

Tweejaarlijks reikt het Phytofar Instituut drie prijzen uit aan projecten die bijdragen aan het onderzoek en de ontwikkeling van duurzame landbouw. Dinsdag viel de eer te beurt aan Inagro: de gewasbeschermingsapp won de “professionele prijs”. De jury oordeelde dat de app landbouwers concreet helpt om gewasbeschermingsmiddelen op een doordachte manier in te zetten. Ellen Pauwelyn van Inagro: “Dat we zoveel en snel wijzigende informatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk weergeven is wellicht een van de grootste troeven van onze app.”

28.11.17 - Project Enerpedia krijgt vervolg

De energie- en klimaatprestatie van de landbouwsector verbeteren is het doel van Enerpedia. De succesvolle samenwerking bestaat al sinds 2007 en wordt nu verder ondersteund via het Vlaams Klimaatfonds. Dertien Vlaamse landbouwproefcentra bundelen hun kennis om landbouwbedrijven te sensibiliseren en te adviseren rond efficiënt energiegebruik. Zo vormt Enerpedia dé agrarische energie-encyclopedie die een antwoord biedt op vragen rond energiebesparing, energieproductie en energiegewassen.

24.11.17 - Vierde trefdag VarkensAcademie boordevol praktische tips

Sinds 2014 organiseren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de VarkensAcademie. Zo ondersteunen ze de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis. Dat is nodig, want hoewel de sector nu betere tijden kent, blijven de varkenshouders kwetsbaar. De mix van praktische info op maat van het bedrijf en de mogelijkheid om te netwerken met collega-varkenshouders zorgde tijdens deze vierde editie opnieuw voor een grote opkomst.

22.11.17 - Bootcamp “Van Eigen Kweek” levert vier businesscases rond aquacultuur

Aquacultuur kent wereldwijd een groei, maar in Vlaanderen zijn er maar een handvol commerciële kwekers. Om de sector verder te ondersteunen, organiseerde Inagro een bootcamp “Van eigen kweek”. Het praktijkcentrum kreeg daarvoor steun van Europa. Vorig weekend verzamelden 18 kandidaat-ondernemers op de site van Inagro om hun ideeën rond aquacultuur uit te werken tot een concreet businessmodel. Winnaars Bart Kregersman, Bert Secru, Machteld De Groef en Thierry Janssens kregen een voucher waarmee ze hun start-up “Z-farm” in de startblokken kunnen plaatsen.

14.11.17 - Als je gewichten wil meten, doe dat dan consequent!

Alle varkensbedrijven zijn uniek. Er bestaan geen twee dezelfde. Maar hoe verschillend ze ook zijn, de bedrijfsleider weet pas wat hij kan verbeteren als hij voldoende kan meten en registreren wat er op zijn bedrijf gebeurt. Daarbij moet hij objectieve informatie krijgen om de bedrijfsvoering bij te sturen. Met het LEADER-project “KENNISvijvERs Varkenshouderij” ondersteunen Inagro en Vives de varkenshouders in Midden West-Vlaanderen op diverse manieren om de kengetallen van hun eigen bedrijf te leren registreren, die correct te interpreteren en bij te sturen. Daarnaast brengen ze ook bedrijven samen om te luisteren en te leren van elkaar.

24.10.17 - Welke weg kies jij? Studiedag over landbouwverbreding

Land- en tuinbouwbedrijven zijn diverser dan ooit. Naast teeltspecialisatie kiezen meer en meer bedrijven voor diversificatie in hun bedrijfsvoering. Ze voegen nieuwe activiteiten toe. De mogelijkheden zijn daarbij onbeperkt, maar vergen een goede overweging. De studiedag over landbouwverbreding “Welke weg kies jij?” op 24 oktober bood daarop een antwoord. Met die studiedag en een handige brochure slagen de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en een twintigtal landbouworganisaties erin zo’n 130 land- en tuinbouwers te inspireren en op weg te zetten.

28.09.17 - Leerkrachten aardrijkskunde ontdekken hedendaagse landbouw tijdens unieke studiedag

De vereniging voor aardrijkskundeleraars (VLA), Vives en Inagro sloegen de handen in elkaar om leerkrachten aardrijkskunde onder te dompelen in de snel evoluerende hedendaagse landbouw. Daarvoor organiseerden ze op woensdag 27 september een studiedag met een gevarieerd programma van bedrijfsbezoeken en workshops. “Landbouw is een vast onderdeel van het lesprogramma, maar het is voor leerkrachten een hele uitdaging om de laatste evoluties te volgen en daarbij het juiste lesmateriaal te vinden”, vertelt Tine Simoens, voorzitster van VLA.

15.09.17 - Internationale workshop snoekbaars brengt Europese aquacultuurspecialisten samen in Inagro

Inagro kon voor deze praktijkworkshop twee topexperten in de voortplanting van snoekbaars naar Roeselare halen. Een selecte groep internationale deelnemers zullen een week lang de kneepjes van het vak leren. Dit initiatief is een belangrijke aanvulling op het onderzoek omdat in heel wat startende aquacultuurbedrijven de praktische kennis tekort schiet.

01.09.17 - Krachtboer brengt consument en landbouwer samen

Op zondag 10 september vindt de tweede editie van het landbouwfestival Krachtboer plaats in Dranouter. Dat festival brengt landbouw dichter bij de consument én laat landbouwers en professionals uit de landbouwsector samen nadenken over de toekomst. In de voormiddag inspireren landbouwers elkaar tijdens een veelbelovend symposium. Nadien vult topchef Kobe Desramaults alle hongerige magen tijdens het publieksfestival.

30.08.17 - Project ‘PARTRIDGE’ richt schijnwerper op patrijs in Ramskapelle

In heel Europa gaan de populaties patrijzen en andere akkervogels er zorgwekkend snel op achteruit. Geschikte leefgebieden met voldoende nest- en schuilgelegenheid en zomer- en wintervoedsel voor akkervogels worden steeds schaarser. In het Europese project 'PARTRIDGE' slaan organisaties uit Vlaanderen, Engeland, Schotland, Nederland en Duitsland de handen in elkaar om een doordacht agrarisch natuurbeheer tot stand te brengen. Tijdens een terreinbezoek op woensdag 30 augustus in Ramskapelle staken betrokken boeren, landbouwadviseurs, onderzoekers, natuurbeschermers, jagers en beleidsambtenaren voor het eerst de koppen bij elkaar.

23.08.17 - BioBoost stimuleert biogebaseerde ontwikkeling van tuinbouw in Europa

Reststromen uit de tuinbouwsector waardevol benutten, kan een win-winsituatie opleveren voor het milieu en de economie. Negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gestart met het project "BioBoost". Daarin werken ze tot december 2019 samen om de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Op de website www.bioboosteurope.com kunnen tuinbouwers nu al interessante informatie terugvinden.

03.07.17 - Agrotopia wordt inspirerend platform voor innovaties in stadstuinbouw

De nieuwe dakserre “Agrotopia”, op de kistenloods van REO Veiling, wordt een unieke proeflocatie waar stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken. Daarvoor zal Inagro de ontwikkeling van innovatieve technieken voor stadslandbouw de komende jaren stimuleren in het EFRO GTI-project “Crop on top”.

26.06.17 - 56e internationale rozenkeuring in Kortrijk

Tijdens het laatste weekend van juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. Voor de 56e keer kreeg de kweker van de best presterende nieuwe roos de ereprijs ‘Gouden Roos’. Daarvoor kwamen maar liefst 35 juryleden 86 nieuwe rozenvariëteiten keuren in de rozenproeftuin. Nieuwsgierigen kunnen de Rozentuin het hele jaar door gratis bezoeken.

11.06.17 - Feesteditie Vaderdagontbijt op de boerderij bevestigt succesformule

Op 11 juni beleefden een recordaantal papa’s en hun gezin een onvergetelijke en smakelijke voormiddag. Voor de tiende keer ontvingen West-Vlaamse hoeves papa’s en hun families voor een ‘Beestig ontbijt op Vaderdag’. Op hun boerderij verwenden de landbouwers hun gasten met pure smaken en warme charme. Met een blik achter de schermen of een ontmoeting met de dieren was er heel wat te beleven voor klein en groot. En een feesteditie, die mocht niet zomaar voorbijgaan…

02.06.17 - Inagro viert 15 jaar Bedrijfsadvisering Melkveehouderij

15 jaar geleden zette het proefcentrum Inagro – toen nog POVLT – de eerste stappen in de betaalde voorlichting melkveehouderij. Sindsdien kunnen West-Vlaamse melkveehouders rekenen op individuele begeleiding, zowel in hun strategie als in dagelijkse taken. Op vrijdag 2 juni kwamen sectorgenoten, onderzoekers en politici bijeen in Beitem om het jubileum te vieren en een blik op de toekomst te werpen.

23.05.17 - Studieclubs in Westhoek maken melkveehouders slimmer

Melkveebedrijfsleiders in de Westhoek hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en begeleiding om hun complexere bedrijfsvoering te evalueren en gericht bij te sturen. Daarom ondernemen Inagro en Boerenbond gerichte acties. Via demonstraties op voorbeeldbedrijven zorgen ze voor technische en economische verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast brengen ze kleine groepjes melkveehouders samen om een blijvende uitwisseling van ervaringen tussen bedrijven op gang te brengen. De eerste studieclub zorgde alvast voor boeiende interacties.

04.05.17 - Erosie Kleine Kemmelbeek aanpakken van bron tot monding

Langs de Kleine Kemmelbeek kent de erosieproblematiek grote gevolgen. De vruchtbaarste landbouwgrond spoelt van de percelen af, waardoor ook gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het water terechtkomen en zo een negatief imago aan de landbouw toekennen. Daarnaast krijgen overheden te maken met verhoogde ruimingskosten. Specifiek voor de Kleine Kemmelbeek komt ook de drinkwaterproductie aan Dikkebusvijver in de problemen. Een brongerichte aanpak dringt zich dus op.

26.04.17 - Project KENNISvijVERs brengt varkenshouders samen

Veel varkenshouders worstelen met dezelfde uitdagingen in hun bedrijfsvoering. Onder het motto ‘samen weten we meer dan alleen’ brengen Inagro en Vives varkenshouders samen om onderling ervaringen en technische cijfers uit te wisselen. Door bedrijfsinformatie te delen met collega’s leren de varkenshouders van elkaar en gaan alle bedrijven erop vooruit. De eerste studieclubs zijn alvast een succes. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen nog aansluiten.

24.03.17 - Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ officieel van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.

17.03.17 - Erosie aanpakken in het IJzer- en het Leiebekken

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens het fel regent, stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal met het water mee van de akkers. De gevolgen zijn groot, zowel voor landbouwers, burgers, weg- en waterbeheerders als voor de waterkwaliteit. De bekkensecretariaten van IJzer- en Leiebekken, Inagro en VLM werken samen om erosie tegen te gaan. De nadruk ligt daarbij op een gebiedsgerichte werking in aandachtsgebieden.

27.02.17 - Leve(n)de bodem op elk perceel

De aanwezige kennis beter laten doorstromen naar de individuele land- en tuinbouwer, dat willen bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland. Ze bundelen de krachten in een nieuw Europees project ‘Leve(n)de bodem’. Met diverse tools, kennispendelaars, ondernemersgroepen en talrijke demo’s reiken ze land- en tuinbouwers oplossingen aan voor een beter organisch stofgehalte, een betere bodemstructuur en een gezondere nutriëntenmix. Landbouwers kunnen hun interesse nu al kenbaar maken.

30.01.17 - Uniek internationaal partnerschap voor advies in melkvee

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie. Rundveevoeding vertegenwoordigt bijna 70 procent van de werkingskosten, en is dus de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken. Met Europese fondsen in het programma INTERREG V verenigen vijf organisaties, gespecialiseerd in technisch en economisch advies of in onderzoek en ontwikkeling, zich in een grensoverschrijdend Frans-Belgisch project. Het PROTECOW-project wil de melkveehouders in het grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren.

20.01.17 - Leerstoel voor stadstuinbouw vernieuwt serreteelt

Op 20 januari lanceren de Universiteit Gent, Inagro en REO Veiling een leerstoel voor stadstuinbouw onder de naam Agrotopia. Daarmee willen ze een inspirerend kader tot stand brengen dat in binnen- en buitenland gekend is voor zijn visionaire concepten rond verticale land- en tuinbouw en stadstuinbouw.

29.11.16 - Economische en technische kengetallen centraal tijdens derde trefdag van de VarkensAcademie

Sinds 2014 ondersteunen de Provincie West-Vlaanderen en Inagro de West-Vlaamse varkenssector met praktische en technische kennis tijdens de VarkensAcademie. Dat is nodig, want hoewel de sector stilaan uit een dal klimt, blijven de varkenshouders kwetsbaar. De mix van praktische info op maat van het bedrijf en de mogelijkheid tot netwerken met collega-varkenshouders zorgde tijdens de derde jaarlijkse trefdag op vrijdag 25 november voor een recordopkomst van zo’n 400 deelnemers.

18.11.16 - Nieuwe onderzoeksinfrastructuur eetbare paddenstoelen bevestigt vertrouwen in de sector

Op 18 november nam de afdeling eetbare paddenstoelen van Inagro officieel haar intrek in nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Die laat toe om beter in te spelen op de onderzoeksvragen van de champignonsector in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Met de investeringen in een grondige modernisering en uitbreiding van de onderzoeksfaciliteiten geven de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid opnieuw een positief signaal aan de champignontelers.

14.10.16 - Verbreed curriculum moet meer perspectief bieden in katholiek landbouwonderwijs

De volatiliteit in de markt en de investeringen die gepaard gaan met de economische activiteit maken het runnen van een landbouwbedrijf vandaag complex. Een aantal boeren is daarom genoodzaakt om naast de pure landbouwproductie een tweede activiteit te starten. Zo kunnen ze een bijkomend inkomen verwerven en het risico spreiden. Maar het agrarische onderwijs zet leerlingen momenteel te weinig aan het denken over die verbredingstrend als mogelijkheid binnen een bestaande of nieuwe bedrijfsvoering. Daarop wil het Europese project “EBAMA” een antwoord bieden.

06.09.16 - Fytowereld verzamelt in Inagro naar aanleiding van 15 jaar GEP-onderzoek

Al 15 jaar voert Inagro GEP-proeven uit. Sinds het behalen van de GEP-certificering, heeft het proefcentrum fors geïnvesteerd in het onderzoek naar gewasbescherming, zowel op vlak van kennis als technologie. Op vrijdag 2 september kwam een internationaal gezelschap uit de fytowereld bijeen in Beitem om het jubileum te vieren en kennis te maken met de recentste innovaties.

25.08.16 - Hoe groeit jouw voedsel in 2025? Opendeur 2016

Op 28 augustus zet Inagro de deuren open voor het publiek. Naar aanleiding van het jubileum, 60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro, verwelkomt het proefcentrum niet alleen land- en tuinbouwers, maar vooral het brede publiek. Er staat die dag heel wat op het programma. Bezoekers leren hoe de landbouwer vandaag en in de toekomst lekkere voeding op hun bord brengt.

25.07.16 - 100% West-Vlaams viert honderdste hoeveproducent

100% West-Vlaams zet Bart Syryn en zijn vrouw Joke van hoeveslagerij De Heerlijkheid in Vladslo in de bloemetjes. Als honderdste lid van de vzw West-Vlaamse Hoeveproducten, treden ze vanaf nu naar buiten als ‘100% West-Vlaams hoeveverkooppunt’. Publiek en pers kunnen kennismaken met het bedrijf en proeven van het heerlijke varkensvlees met liefde gekweekt en bereid.

07.07.16 - Kosteloze interventie voor het redden van dieren in nood

Het kan gebeuren dat een dier per ongeluk in een mestput valt. Sommige veehouders lossen het probleem zelf op, maar onderschatten daarbij het gevaar van vrijkomende mestgassen. De confrontatie kan nochtans een fatale afloop hebben. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, herdachten de vier West-Vlaamse brandweerzones het interventieaanbod.

29.06.16 - Verdubbeling volume biologische melk in Vlaanderen

Een record aantal (West-)Vlaamse melkveehouders maakt de overstap naar biologische productie. Aan de basis daarvan liggen de slechte marktsituatie en de actieve informatiecampagne van de Provincie West-Vlaanderen en Inagro over de goede marktkansen in de biologische zuivel. Begin 2016 hebben veertien Vlaamse gangbare melkveehouders de omschakeling naar bio opgestart. Daarvan bevinden tien bedrijven zich in West-Vlaanderen. Dat betekent meteen een verdubbeling van het volume biologische koemelk in Vlaanderen.

10.05.16 - Eerste editie van de Week van de Korte Keten in West-Vlaanderen

Westtoer, POM West-Vlaanderen en Inagro presenteren de eerste editie van de Week van de Korte Keten. Tijdens deze actie kan het brede publiek kennis maken met West-Vlaamse hoeve- en streekproducenten. De initiatiefnemers stimuleren op deze wijze consumenten en horecazaken om producten aan te kopen bij lokale producenten. “De unieke samenwerking zorgt ook voor een extra toeristisch-recreatieve dimensie”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

03.05.16 - Vijanden van gewassen gaat digitaal

In 2015 namen we afscheid van de papieren versie van “Vijanden van gewassen”. Op 3 mei 2016 lanceert Inagro de gewasbeschermingsapplicatie, de digitale opvolger van ‘het boekje’. Met die webapplicatie kunnen landbouwers snel en gemakkelijk informatie krijgen over ziekten en plagen in hun teelten en de beheersing ervan.

26.04.16 - Inagro start unieke piloot met meerjarig vaste rijpaden

Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro wordt sinds 2010 succesvol gewerkt met seizoensmatig vaste rijpaden. Na een verkenningsronde met een innovatiegroep van biologische telers in 2015, start het onderzoekscentrum een uniek pilootproject ‘meerjarig vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. Daarmee wil Inagro het concept van ‘Controlled Traffic Farming’ in Vlaanderen introduceren, aftoetsen en vormgeven.

18.04.16 - Schoon Boeren fietstocht brengt meer dan 800 gewone burgers naar duurzame landbouwers om de hoek

De landbouwsector zet in op de productie van hoogkwalitatieve producten met veel aandacht voor een beter milieu. Ook op West-Vlaamse bodem streven landbouwers naar duurzame bedrijfsvoering. Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de landbouw om de hoek, sprong Inagro op zondag 17 april samen met hen op de fiets.

01.04.16 - Ontwerpteam aangesteld voor dakserre Inagro op REO Veiling

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte nieuwe onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van REO Veiling in Roeselare. Het ontwerpteam onder leiding van META architectuurbureau is aangesteld om het project te realiseren.

17.03.16 - Witloofevent Inagro wijst telers op belang van marktgericht produceren

De witloofsector heeft het – op z’n zachtst gezegd – niet gemakkelijk. De gemaakte investeringen lonen zich niet door een daling in de afzet. Een constant streven naar opbrengstmaximalisatie beïnvloedt de kwaliteit van de producten in de winkelrekken. Met een feestelijke editie van de witloofstudiedag, die doorgaat op zaterdagavond 19 maart, wil Inagro de telers ertoe aanzetten hun product beter af te stemmen op de behoeften van de consument.

09.03.16 - Inagro viert 60 jaar praktijkonderzoek in Beitem

2016 is een feestjaar in Inagro. 60 jaar geleden startte in Beitem het praktijkonderzoek en bijhorende voorlichting ter ondersteuning van de noodlijdende vlassector. Nu is Inagro, al 5 jaar onder de nieuwe naam en organisatiestructuur, actief in bijna alle land- en tuinbouwsectoren.

07.03.16 - Land- en tuinbouwbedrijven zetten bedrijfsdeuren open voor collega's tijdens de Open Energiedag

Op vrijdag 11 maart kan elke land- of tuinbouwer kennismaken met innovatieve energietechnieken bij bedrijven en praktijkcentra in de buurt. Meer dan 20 bedrijven en praktijkcentra in de sectoren varkens, melkvee, pluimvee, sierteelt, glastuinbouw, akkerbouw en witloof nemen deel aan de Open Energiedag. Er worden op elk bedrijf drie rondleidingen voorzien. Let wel, inschrijven is verplicht.

 
29.02.16 - Inagro adviseert calcium bij grondanalyses

Uit onderzoek van Inagro blijkt dat op land- en tuinbouwpercelen met een goede zuurtegraad toch een te laag calciumgehalte gemeten kan worden. Daarom geeft het praktijkcentrum in Rumbeke-Beitem voortaan bij iedere bouwvooranalyse ook bemestingsadvies over calcium mee, naast de algemene beoordeling via de streefzone over de calciumvoorraad in de bodem.

10.02.16 - Tielt maakt werk van erosiebestrijding

Na de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en de aanstelling van een intergemeentelijke erosiecoördinator was het tijd voor acties op het terrein!

16.11.15 - Varkenshouder uit Staden is de 3000e landbouwer die intekent op de succesvolle nieuwe communicatieaanpak van Inagro

Met een grote campagne startte Inagro begin 2015 met een vernieuwde en gepersonaliseerde communicatieaanpak. Land- en tuinbouwers kunnen zich voortaan online registreren en krijgen wekelijks een eigen personaliseerde nieuwsbrief op maat. Varkenshouder Johan en z’n vrouw Christel werden als 3000e klant in de bloemetjes gezet.

05.11.15 - Publiekscampagne 'Schoon Boeren' houdt halt in Midden-West-Vlaanderen

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren ook dit jaar in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Met deze campagne willen we een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van 8 sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Roeselare, Izegem, Ledegem en Moorslede werkt inspirerend. Niet enkel voor de consumenten maar ook voor collega land- en tuinbouwers.

21.10.15 - 2° editie studiedag VarkensAcademie op 27 november 2015

Vorig jaar lanceerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen samen de VarkensAcademie tijdens een succesvolle studiedag met 350 varkenshouders. We nodigen nu opnieuw alle (West-)Vlaamse varkenshouders uit voor de 2e editie op vrijdag 27 november 2015. Het gevarieerd programma staat ook dit jaar garant voor een boeiende dag boordevol praktijkgerichte informatie.

09.10.15 - Persconferentie Westreex

Sinds 1 oktober 2015 levert Westreex lekker lokale hoeve- en streekproducten rechtstreeks van producent tot bij professionele afnemers in de provincie West-Vlaanderen. Dit zelfstandig distributiesysteem is nieuw in West-Vlaanderen. Momenteel bieden acht 100% West-Vlaamse producenten een uniek, vers en kwaliteitsvol productaanbod aan die via een persoonlijke service en een wekelijkse gemeenschappelijke levering aan de klant wordt bezorgd.      

     
08.09.15 - Inagro start onderzoek naar grondloze teelt van prei

Openluchtgroenten zijn voor (West-) Vlaanderen heel belangrijk. Prei  heeft daarin een groot aandeel. Voor specifieke afzetmarkten wordt prei gevraagd die volledig vrij is van bodemdeeltjes. De teelt op hydrocultuur biedt deze garantie. Op de pilootinstallatie van Inagro groeit momenteel hydro-prei. Eerste resultaten geven aan dat hoge opbrengsten mogelijk zijn. Zoals gekend in de hydroteelt worden nutriënten heel gericht en gewasbeschermingsmiddelen zeer beperkt ingezet.

26.08.15 - Sneukelen van hoeve- en streekproducten in Damme

De streek rond Damme is bijzonder rijk aan hoeve- en streekproducten. Via een sneukelfietstocht op zondag 6 september en een zoektocht tot eind september zetten Inagro en POM West-Vlaanderen de ‘100% West-Vlaamse Hoeve- en Streekproducten’ en hun producenten in de kijker.

20.08.15 - West-Vlaamse landbouwers ontdekken eigen WOI verleden

10 West-Vlaamse landbouwers gingen op onderzoek in archieven en bibliotheken en ontdekten zo het WOI-verleden van hun hoeve. Deze info vertellen ze met veel enthousiasme verder aan de bezoekers van hun landbouwbedrijf. Een gepersonaliseerd informatiepaneel biedt houvast om hun verhaal geografisch en in de tijd te situeren.

09.07.15 - Recordaantal schoolkinderen bezoeken de boerderij

Terwijl leerkrachten en leerlingen genieten van hun welverdiende vakantie maakt Inagro de balans op van het voorbije schooljaar. Na enkele jaren stagnatie en zelfs terugval noteren we dit schooljaar het grootste aantal bezoekende klassen sinds de opstart bijna 15 jaar geleden.

29.06.15 - Voorzitterswissel en nieuwe publieksprijs voorgesteld tijdens 54° internationale rozenkeuring in Kortrijk

Na meer dan 10 jaar neemt mevr. Marie-Claire Van der Stichele afscheid als voorzitter van de Internationale Rozentuin in Kortrijk. Zij wordt opgevolgd door André Calus, ere-directeur van Inagro. Met een nieuwe publieksprijs ‘Stad Kortrijk’ krijgen nu ook alle bezoekers de kans om hun favoriete rozen te bekronen.  En zoals elk jaar kwam de internationale jury samen en reikte voor de 54e keer de ‘Gouden Roos’ uit aan de kweker van de best presterende nieuwe roos.

09.06.15 - Inagro en de Provincie West-Vlaanderen bouwen nieuwe onderzoeksserre op het dak van de Reo Veiling

De Provincie West-Vlaanderen en Inagro willen het praktijkonderzoek in de glastuinbouw klaarstomen voor de toekomst door te  investeren in een nieuwe onderzoeksserre en een vernieuwde invulling van de huidige onderzoeksserre. We  bouwen de nieuwe onderzoeksserre op het dak van de nieuwe kistenloods van de Reo Veiling. Een unieke locatie met heel wat troeven voor het onderzoek, de telers, de veiling en de hele regio.

08.06.15 - Inagro neemt nieuwe broedinstallatie voor snoekbaars in gebruik

Eén jaar na de geslaagde productie van meer dan 10.000 pootvisjes in een zelfgebouwde pilootinstallatie werd er de voorbije wintermaanden hard gewerkt aan de bouw van een innovatieve, geautomatiseerde ‘hatchery’ of broedinstallatie die de onderzoeksmogelijkheden in de kweek van snoekbaars uitbreidt en versterkt.

18.05.15 - West-Vlaamse kmo's vinden inspiratie in innovatieve led toepassingen in de pluimveestal van NV Kranenburg

In het kader van het jaarlijkse kmo-event van Agreon brachten medewerkers of bedrijfsleiders van een 35-tal West-Vlaamse kmo's een bezoek aan een innovatieve led installatie van pluimveebedrijf NV Kranenburg. Met dit event wil Agreon aanzetten tot meer cleantech innovaties door inspiratie en samenwerking.

04.05.15 - Hoevepicknick in West-Vlaanderen

Op tien West-Vlaamse boerderijen kan je van 1 mei tot 30 september even pauzeren en verwend worden met een picknickmand vol heerlijke 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. De bezoeker, in groep of individueel, kan deze picknick na reservering via www.hoevepicknick.be op één van de deelnemende hoeves nemen.

13.03.15 - Inspiratiegids Lekker Lokaal helpt scholen aan de slag met hoeveproducten

Op vrijdag 13 maart stelt Inagro haar inspiratiegids rond korte keten voor. De persvoorstelling gaat door in de school MPI GO De Bevertjes in Oedelem, waar korte keten-producten op vandaag al een plekje verworven hebben. We ontdekken er wat deze leerlingen doen om hun voedselkilometers te beperken.

25.02.15 - Vleesvarkens voederen met oogstresten dankzij de eiwit beschikbare behandeling

Binnen het innovatienetwerk Agreon werd recentelijk het innovatieproject van kmo Vermeulen Construct succesvol afgerond. De techniek, neergezet op een varkensbedrijf te Westrozebeke, betreft een thermische ontsluitingsinstallatie die toelaat om eiwit en zetmeel verteerbaar te maken voor éénmagigen (varkens).

13.02.15 - West-Vlaamse landbouwers op zoek naar hun WOI-verleden

De herdenking van 100 jaar WOI leeft vandaag – en zeker in de Westhoek - heel sterk. Hoevewinkels, bezoekboerderijen,… krijgen heel wat vragen van klanten of bezoekers. Een correct antwoord is niet altijd makkelijk te geven en de vele kleine WOI verhalen van de boerderij zijn soms moeilijk te ontrafelen. Met het project 'WOI op ’t Erf’ slaan Inagro en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) de handen in elkaar om de West-Vlaamse landbouwers te ondersteunen in het opzoekingswerk.

22.01.15 - Inagro werkt voortaan volledig onder het gecertificeerde milieuzorgsysteem ISO 14001

Een ISO14001-certificaat behalen, betekent dat Inagro zich strenge eisen oplegt op vlak van milieu en dat zij focust op een continue verbetering van haar milieuprestaties. Uniek voor Inagro is dat zij dit certificaat behaalt voor haar volledige werking en dus voor al haar activiteiten, niet enkel voor het laboratorium.

19.01.15 - Inagro en partners presenteren nieuwe brochure 'Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland' met infomoment voor de melkveesector op 30 januari
Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun.
08.01.15 - 5 jaar restwater van spuittoestel zuiveren met Sentinel

5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. Verschillende loonsproeiers maakten gebruik van de Sentinel® om hun restwater van het spuittoestel te zuiveren. Zo werkten zij mee aan een betere waterkwaliteit en worden zij op de 39ste Volsog fytodag in de bloemetjes gezet.

06.01.15 - Inagro voortaan op maat van uw bedrijf

Schuif aan bij Inagro en groei als ondernemer. Met deze slogan lanceert Inagro een nieuw initiatief om haar communicatie met en dienstverlening aan de land- en tuinbouwers te verbeteren, te versterken en te personaliseren.

22.10.14 - Acht 'Schone Boeren' uit de Westhoek vertellen over hun weg naar een duurzamere land- en tuinbouw

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren ook dit jaar in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Met deze campagne willen de organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf. Het authentieke verhaal van 8 sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Diksmuide, Lo-Reninge, Vleteren en Houthulst werkt inspirerend. Niet enkel voor de consumenten maar ook voor collega land- en tuinbouwers.