Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

16/04/2020

Een maand geleden volgde onze melkvee-expert Evi Canniere de European Calf Conference in Duitsland. In die conferentie werd onder meer gefocust op de hygiëne bij de biestwinning. Naast de biestkwaliteit is immers ook de properheid van de biest van groot belang. Wist je dat een vervuilde bidon ervoor kan zorgen dat in de biest tot meer dan 100 000 bacteriën per ml aanwezig zijn?


09/04/2020

De eerste levensweken heeft een kalf nog geen specifieke weerstand. In die periode is het jonge dier afhankelijk van de immuniteit die het kreeg via de biest van de koe. Biest is dus van levensbelang om de basis te leggen voor een gezonde, goed ontwikkelde melkkoe. Tussen biest is er onderling veel verschil in kwaliteit. Er zijn verschillende manieren om de biestkwaliteit na te gaan. Wil je meer weten, lees dan verder.


22/07/2019

Cryptosporidium is een belangrijke verwekker van kalverdiarree, vaak met groeiachterstand of zelfs sterfte als gevolg. In een recent gestart project zullen melkveebedrijven begeleid worden om de aanwezigheid van cryptosporidium op hun bedrijf te beheersen. Op deze pilootbedrijven zal ook een nieuwe sneltest om crypto op het bedrijf op te sporen, gevalideerd worden. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Evi Canniere, evi.canniere@inagro.be.