Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

12/04/2021

Het Interreg-project LYSE maakt grensoverschrijdend werk van een geïntegreerd beheer van het risico op overstroming. Er wordt samengewerkt in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië om acties uit te voeren die de overstromingsdreiging in risicogebieden verkleinen. In het kader daarvan werd een waarnemingscentrum voor wateroverlast opgericht. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input te verzamelen. Iedereen kan daarbij helpen!


07/04/2021

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 

20/08/2020

Hevige regen in combinatie met hellende percelen zorgt al gauw voor heel wat verlies van grond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ligt je perceel naast een straat, dan kan dit ook voor modderoverlast zorgen. Hoe vermijd je dit?  


05/06/2018

Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Op 17 mei werden een aantal oplossingen door een panel van experten aangereikt tijdens een infoavond.


13/09/2017

Sinds begin 2016 zijn de aangepaste randvoorwaarden erosie van kracht. Deze kan je deels invullen door maatregelen te treffen na de oogst van het gewas. We vertellen je graag hoe je dit concreet kan doen.