Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

12/05/2021

Het spuitseizoen komt op gang en onmiddellijk vinden we ook de eerste pieken van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek terug. Door de verhoogde concentraties aan chloormequat en clopyralid werd beslist om de waterinname vanuit de Bollaertbeek naar de Verdronken Weiden nu al stop te zetten. Grote voorzichtigheid bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen blijft absoluut noodzakelijk!


12/05/2021

Ook in de Kleine Kemmelbeek laat de opstart van het spuitseizoen zijn sporen na en worden de eerste normoverschrijdingen vastgesteld en werd de waterinname even stopgezet. Vermijden van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen is en blijft dus ook in dit afstroomgebied belangrijk!


08/10/2020

De waterkwaliteit in de Bollaertbeek wordt nog steeds op de voet gevolgd, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor nutriënten. Helaas moeten we vaststellen dat afgelopen zomer de hoogste concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen werd gemeten sinds de start van WaterProtect.


08/10/2020

Ook in de Kleine Kemmelbeek wordt de waterkwaliteit gemeten. Een update van de metingen in de Kleine Kemmelbeek vind je hier.


08/10/2020

Zowel in de Bollaertbeek als in de Kleine Kemmelbeek zien we de concentraties aan metaldehyde (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%,...) opnieuw stijgen. Deze actieve stof is zeer moeilijk uit het water te verwijderen, dus dergelijke overschrijdingen hebben grote gevolgen voor de drinkwaterproductie en de toekomst van deze slakkenkorrels.


09/07/2020
De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat de drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om deze problemen aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag.

08/07/2020

Hierbij willen we jullie een update geven van de gemeten concentraties in de Bollaertbeek van de voornaamste teruggevonden stoffen. Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld werd de tabel uitgebreid met extra actieve stoffen, waaronder ook fungiciden en insecticiden.


08/07/2020

Via deze weg willen we jullie snel op de hoogte brengen van de gemeten waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen in de Kleine Kemmelbeek. In dit nieuwsbericht krijg je een tabel met de meest waargenomen actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek voor de periode 14 april tot 29 juni.