Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

07/07/2021

Wip deze zomer in Ramskapelle bij Nieuwpoort eens binnen in de tijdelijke expo rond de patrijs. Je beleeft er een jaar uit het leven van de typische vogel van het Vlaamse platteland. Je leert er ook wat er in de regio gebeurt om de patrijs een veilige thuis te bieden. Al ruim vier jaar slaan onderzoekers, lokale landbouwers en jagers de handen in elkaar om de de biodiversiteit op en rond de akkers op te krikken.


20/05/2021

Een tijdje geleden lanceerden we een internationale enquête om ervaringen en meningen van landbouwers en jagers over beheerovereenkomsten akkerfauna te verzamelen. Wat loopt goed en wat kan beter? Deze bevraging staat nog online tot en met 31 mei. Grijp alsnog je kans en laat van je horen!


02/02/2021

Als je bloemenmengsels inzaait als maatregel voor de patrijs, dan voorzie je best ijle stukken met veel bloeiende kruiden, maar tegelijkertijd ook zones met ruigere vegetatie. Die slimme variatie biedt een duidelijke meerwaarde. In de praktijk is het weliswaar niet altijd zo eenvoudig om dat te realiseren. We geven enkele belangrijke inzichten en aandachtspunten mee.


16/12/2020

Niet alleen de natuur, maar ook een landbouwperceel zelf lijkt te profiteren van de aanleg van bloemblokken als maatregel voor de patrijs. We bekeken een aantal bloemblokken van dichtbij en zagen een spectaculaire toename in het aantal regenwormen. Slechts twee en een half jaar na aanleg, noteren we ruim een verzesvoudiging! Dit weerspiegelt zich ook in een zicht- en voelbaar betere bodemstructuur.


17/09/2020

Kunnen landbouwers straks ook keverbanken aanleggen om plaagbestrijdende insecten aan te trekken en zo tegelijkertijd akkervogels een duwtje in de rug te geven? Een eerste verkennend onderzoek lijkt alvast te suggereren dat keverbanken een nuttige aanvulling zijn op de grasstroken die heel wat landbouwers de laatste jaren al integreerden op hun velden.


27/08/2020

De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van het interregproject Partridge is nu in een publicatie gegoten. Bekijk de publicatie in dit nieuwsbericht.


15/04/2020

De interesse in patrijzenmaatregelen vindt nu ook ruimere ingang in de praktijk: Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart opent niet alleen in naam maar ook in eigen regio zijn hart voor de patrijs. Geïnspireerd door de aangelegde maatregelen in de regio Ramskapelle, groeide het idee om in het werkingsgebied van Stad-Land-schap (17 gemeenten van de arrondissementen Roeselare en Tielt) in te zetten op een kwalitatieve leefomgeving voor de patrijs.


12/03/2020

Bloemblokken zijn geschikt om lokale patrijzenpopulaties het nodige duwtje in de rug te geven. De Game & Wildlife Conservation Trust, projectleider van het Europese PARTRIDGE-project nam afgelopen zomer de insecten onder de loep in enkele van de ingezaaide bloemblokken, onder andere in Vlaanderen. Wat blijkt? De bloemblokken trekken zeker voldoende insecten aan en patrijzenkuikens zijn er dol op!


12/09/2019

Afgelopen zondag organiseerde Natuurpunt Kortrijk zijn jaarlijkse uitstap. Dit jaar stond een bezoek aan het demogebied in Ramskapelle op het programma. Een enthousiaste, nieuwsgierige groep Natuurpunters maakte kennis met de PARTRIDGE-maatregelen die aangelegd zijn in het 500 hectare grote demogebied.