Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

24/06/2021

Vorige week ging een film over koolstoflandbouw in première in het bijzijn van meer dan 100 kijkers. In "Stimuleren van koolstoflandbouw" werden vier initiatieven in de Noordzeeregio van Europa gevolgd. Na de film was er tijd voor een meet and greet met de regisseur en betrokken projectpartners en landbouwers. Een samenvatting van de belangrijkste boodschappen vind je in dit nieuwsbericht. Je kan de film ook integraal herbekijken.


29/04/2021

Gemeentes, bedrijven en zelfs burgers zijn bereid om acties die gunstig zijn voor het klimaat financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld hun onvermijdbare emissies te compenseren. Het label Bas Carbone werd in Frankrijk ontwikkeld om garantie te geven op de kwaliteit en integriteit van projecten.


15/04/2021

Al enkele weken nemen we je mee in het verhaal van koolstofbewuste landbouw en mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingsketen. Ook buiten de agrovoedingsketen zijn er voorbeelden van verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Een Duits bedrijf startte een coöperatie op met landbouwers om een deel van de uitstoot van zijn handelsbeurzen voor biologische producten te compenseren. De betrokken landbouwers zetten in op koolstofbinding en kunnen koolstofkredieten verkopen aan dat bedrijf. Een consultingbureau volgt de koolstofopslag en koolstofkredieten op.


25/03/2021

De stap zetten naar koolstoflandbouw vormt voor een individueel landbouwbedrijf een extra onzekerheid. De geleverde inspanningen brengen namelijk kosten en extra werk met zich mee. Innovatie is nodig om die onzekerheid weg te nemen. In dit nieuwsbericht nemen we je mee naar een individueel landbouwbedrijf dat inzet op korte keten en op landbouw die gedragen wordt door de gemeenschap. Zo creëert het bedrijf een win-winsituatie voor de landbouwer en de consument.


18/03/2021

Steeds meer ondernemingen uit de bedrijfswereld willen zich profileren als klimaatneutraal, maar hebben een onvermijdbare CO2-uitstoot. Is het mogelijk om die CO2 lokaal te compenseren door in te zetten op koolstofbewuste landbouw? Een financiële ondersteuning voor de landbouwer zou helpen. We brengen jou het verhaal van Albert Heijn en Royal A-Ware, een verdienmodel uit de agrovoedingsketen dat een win-winsituatie creëert voor beide partijen.


11/03/2021

Meer koolstof in de bodem is goed voor de landbouwer. Het levert onder andere een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Door koolstof op te slaan in de bodem kan je je beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Maar wist je dat carbon farming of koolstofbewuste landbouw ook de klimaatopwarming tegengaat? En dat een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouwsector een interessant verdienmodel kan zijn? In een reeks nieuwsberichten spitten we het samen met jou uit. We vertellen ook hoe jij de mogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart kunt brengen.


17/09/2020

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.


22/07/2020

De eerste velden wintergerst zijn al geoogst en de tarwe volgt binnenkort. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te gaan welke groenbedekker het best in je bedrijfsvoering past. We helpen je op weg!


23/04/2020

Een blijvende aandacht om meer koolstof op te slaan in de bodem bevordert de vruchtbaarheid van de landbouwbodems en draagt tegelijk bij aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. Er bestaan meerdere technieken om meer koolstof op te slaan, met verschillen op vlak van rendabiliteit.


26/09/2019

Dat carbon farming goed is voor de vruchtbaarheid van landbouwbodems en tegelijk bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelstellingen staat buiten kijf. Om hier effectief mee aan de slag te gaan, ontbreken landbouwers echter vaak een extra duwtje op economisch vlak. Door bijeenkomsten te organiseren en te brainstormen over de creatie van mogelijke win-win situaties met andere partijen, proberen we dit proces te stimuleren.