Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

13/09/2021

Onlangs verscheen de eerste editie van het nieuwe IMPACT-magazine. Dat magazine heeft als doel onderzoekscommunicatie met betrekking tot een biogebaseerde economie naar professionele gebruikers te brengen. Het onderzoek van Inagro komt alvast rijkelijk aan bod in deze eerste editie!


13/07/2021

De bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard zetten de beschikbare grondstoffen onder druk. Landbouw neemt vandaag al ongeveer 50% van het beschikbare areaal in beslag. En met de huidige groei wordt verwacht dat er tegen 2050 50% meer eiwitten geproduceerd moeten worden om de bevolking te voorzien in haar noden. Het is echter onmogelijk om de limieten van de aarde blijvend onder druk te zetten. Eiwitalternatieven zijn daarom noodzakelijk!