Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudAgenda van het project

29/08/2019

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de practische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal.  

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!   

 

27/08/2019

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal. 

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!