Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Allen Ecoburger / Tous Ecocitoyen

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bedrijfsintegratie, Landbouw in Zijn Omgeving

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Gewasbescherming

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

LYSE

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Interreg North Sea

REFRAME - Towards a Regional Food Frame

Start project:2015
Project type:Interreg North Sea
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

Protecting the Area's Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples

Start project:2016
Project type:Interreg North Sea
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Interreg North Sea
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Smartfarming


Project type: Andere Vlaamse programma's

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Andere Vlaamse programma's
Thema:Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: EIP Operationele groepen

P'Orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

Start project:2017
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Horizon 2020

Agroforestry Innovation Networks (AFINET)

Start project:2016
Project type:Horizon 2020
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Leader Westhoek

Wijnbouw in de Westhoek

Start project:2015
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Samen naar een betere waterkwaliteit in Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Start project:2020
Project type:Leader Westhoek
Thema:Gewasbescherming, Water, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: VLAIO-LA

De teelt van groenten en mais laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Start project:2015
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

ZERO WASTE: Zero waste approach voor vruchtgroenten onder glas

Start project:2021
Project type:VLAIO-LA
Thema:Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving

LemnaPro

Start project:2021
Project type:VLAIO-LA
Thema:Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: PDPO

Farmer Business +

Start project:2018
Project type:PDPO
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

WATERTALK

Start project:2018
Project type:PDPO
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

School@Platteland

Start project:2016
Project type:PDPO
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

SPRONG

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

Kruisbestuivers

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving

PDPO Vogelvriendelijk boeren

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving

De puntjes op puntvervuiling: met doelgerichte acties werken aan een betere waterkwaliteit

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland

Aquavlan2

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: Interreg 2Seas

Health for Dairy Cows

Start project:2019
Project type:Interreg 2Seas
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: CCBT

voederbomen voor bio-herkauwers

Start project:2020
Project type:CCBT
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Demoprojecten landbouw & visserij

Boslandbouw, samen werkt

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Landbouw in Zijn Omgeving