Een architectonische landmark aan de Roeselaarse stadsrand

De dakserre wordt gerealiseerd aan de rand van de stadsring van Roeselare. Het ontwerp integreert onderzoek, demonstratie en kennisuitwisseling binnen 1 serreconstructie en dit op een oppervlakte van ongeveer 9000 m2Opgetrokken 8,4 m hoog op het dak van een kistenloods van REO Veiling zal de serre een landmark vormen voor de omgeving.  De dakserre wordt in gebruik genomen zomer 2021.

 

Integratie in deze green hub maakt het mogelijk om volop in te zetten op het sluiten van kringlopen. Voor de verwarming kan de dakserre rekenen op de warmte van de warmtekrachtkoppeling (WKK) bij REO Veiling en warmte geproduceerd door de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM. Koeling in de kassen gebeurt met natuurlijke ventilatie, aangevuld met adiabatische koeling door hogedrukverneveling. Zonnepanelen geïntegreerd in het dak boven de ontvangstruimte zorgen voor eigen energieopwekking.

 

 

 

Inzetten op onderzoek en innovatie

Met uitzondering van de gevelserre en de gevel van de inkomhal, wordt de volledige serre voorzien van diffuus glas. Binnenin de serre wordt ongeveer 6000 m2 ingenomen door 13 teeltcompartimenten voor onderzoek en demonstratie rond de teelt van blad- en vruchtgroenten. Alle teelt gebeurt grondloos onder de vorm van substraatteelt, eb en vloed systemen, teelt met dunne waterlaag (Nutrient Film Technique) of NFT in een (geautomatiseerd) mobiel gotensysteem en teelt op drijvers (Deep Flow Technique of DFT). Hiervoor wordt regenwater gebruikt dat wordt opgevangen in de vijf cilinders waar de gevelserre op rust. Er wordt een gesloten waterbalans gecreëerd met recirculatie van de voedingsoplossing.  

Verschillende compartimenten worden voorzien van kunstmatige belichting. Om efficiënt met energie om te gaan worden de afdelingen ook voorzien van schermdoeken. Dubbele schermen gecombineerd met ventilation jets laten toe om het principe van Het Nieuwe Telen uit te testen en te demonstreren. Er is eveneens ruimte om innovatieve teeltinstallaties uit te testen.

Twee hoge verticale compartimenten met een poothoogte van 12 m vormen de gevelserre. Deze bieden de mogelijkheid tot de ontwikkeling van en onderzoek naar telen met hoge teeltsystemen in de serre. In een gesloten afdeling vindt onderzoek plaats naar meerlagenteelt in gebouwen met kunstmatige belichting.

 

Het ontwerpteam

Agrotopia is het ontwerp van een multidisciplinair, grensoverschrijdend ontwerpteam uit Vlaanderen-Nederland bestaande uit 

  • META Architectuurbureau te Antwerpen, expert in complexe projecten in Vlaanderen
  • Van Bergen Kolpa Architecten te Rotterdam (Nl), expert in Architectuur voor Voedsel
  • Smiemans Projecten b.v. te Kwintsheul (Nl), specialist in maatwerkkassen
  • Tractebel Engineering (Technum) te Brussel, expert in complexe constructies en klimaat
  • en als ondersteunende expert Wageningen UR Glastuinbouw (Nl), kenniscentrum van land- en tuinbouw
Financiers

Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen programma. Het project Crop on Top ontvangt 900.000€ via het EFRO Vlaanderen programma.